Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 394 від 04.12.2019 р.

Про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2019 року

Бюджет міста Одеси на 2019 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ обсягом 11 050 901,95 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси визначено у сумі 11 429 689,6 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – 10 868 610,6 тис. гривень, та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 561 079,0 тис. гривень.
Бюджет міста Одеси за січень-вересень 2019 року за доходами виконано в сумі 8 351 504,6 тис. гривень або на 73,1 % від затверджених річних планових показників на 2019 рік.
Рівень виконання затверджених планових показників на 9 місяців 2019 року складає 104,7 %.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за січень-вересень 2019 року надійшло 5 371 935,8 тис. гривень або 104,5 % від планових показників січня-вересня 2019 року. Затверджені планові показники на січень-вересень 2019 року за всіма показниками доходів виконані.
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 667 835,8 тис. гривень або на 14,2 %.
Основними бюджетоформуючими джерелами доходів бюджету міста Одеси є: податок на доходи фізичних осіб – питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування трансфертів) складає 58,7 % (фактично надійшло 3 154 968,1 тис. гривень, що в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року більше на 523 917,8 тис. гривень або на 19,9 %), єдиний податок – 16,1 %, плата за землю – 9,6 %, акцизний податок – 6,9 %.
До спеціального фонду бюджету міста Одеси за 9 місяців 2019 року надійшло 469 614,5 тис. гривень, із яких до бюджету розвитку – 244 860,6 тис. гривень, а саме:
- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси – 110 457,44 тис. гривень;
- коштів від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 42 279,20 тис. гривень;
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 68 876,04 тис. гривень;
- дивідендів (доходів), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність, – 0,40 тис. гривень;
- субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів – 23 247,49 тис. гривень.
Рівень виконання затверджених річних планових показників бюджету розвитку міста Одеси складає 81,0 %.
Станом на 01 жовтня 2019 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України надійшли в повному обсязі:
- освітня субвенція в сумі 848 332,3 тис. гривень;
- медична субвенція в сумі 558 836,9 тис. гривень.
За 9 місяців 2019 року з бюджету міста Одеси до Державного бюджету України перераховано реверсної дотації в повному обсязі в сумі 228 787,2 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси за видатками визначено в сумі 12 479 564,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду – 8 996 153,8 тис. гривень, видатки спеціального фонду – 3 483 410,4 тис. гривень.
Бюджет міста Одеси за січень-вересень 2019 року за видатками виконано в сумі 8 011 808,8 тис. гривень або на 64,2 % від річних планових показників на 2019 рік.
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки збільшилися на 82 931,4 тис. гривень або 101,0 %.
Протягом 9 місяців 2019 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
На реалізацію 37 міських програм, затверджених Одеською міською радою, направлено 2 683 095,2 тис. гривень або 59,9 % від затверджених річних планових показників бюджету на 2019 рік.
На реалізацію державних програм соціального захисту за рахунок субвенцій з Державного бюджету України направлено 984 813,8 тис. гривень або 88,2 % від планових показників січня-вересня 2019 року та 65,5 % від річних планових показників, у тому числі: виплата допомоги сім’ям з дітьми, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, – 730 799,0 тис. гривень; надання пільг і субсидій населенню – 254 014,8 тис. гривень.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у бюджеті міста Одеси на 2019 рік визначені видатки у сумі 29 805,8 тис. гривень. За 9 місяців 2019 року видатки склали 20 636,9 тис. гривень або 69,2 % від затверджених річних планових показників.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Одеси, за звітний період склали 2 837 742,0 тис. гривень, що у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшилися на 219 364,3 тис. гривень або 108,4 %.
Протягом звітного періоду та станом на 01 жовтня 2019 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2019 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2019 року» (додається).

3. Доручити керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальним за виконання дохідної частини бюджету міста Одеси, вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання затверджених планових показників на 2019 рік.

4. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради у 2019 році забезпечити виконання заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням міського голови від 01 листопада 2016 року № 1108 «Про заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова              Г. Труханов

Керуюча справами         О. Оніщенко

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 04.12.2019 р.
№ 394

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2019 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2019 року (додатки 1-12).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова             Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами       О. Оніщенко

Пояснювальна записка


Страница создана: 2019.12.06 12:22