Внесено зміни рішенням від 27.10.2009 р. № 1048

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№886 від 28.07.2009р.

Про взаємодію структурних підрозділів

Одеської міської ради щодо впорядкування

розміщення телекомунікаційних мереж на об’єктах

комунальної власності територіальної громади м. Одеси


 
Відповідно до ст.ст. 18, 19, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про телекомунікації», рішення Одеської міської ради від 23.12.2005р. №5050-ІV «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси», з метою збереження інженерної інфраструктури об’єктів комунальної власності територіальної громади міста та створення сприятливих умов для прокладання та експлуатації інженерних мереж систем і споруд на об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Одеси, забезпечення їх безпеки для громадян, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доручити районним адміністраціям Одеської міської ради:
1.1. Створити постійні комісії для обстеження житлового фонду районів з метою встановлення фактів нерегламентованого приєднання телекомунікаційного обладнання до внутрішніх електромереж.
1.2. У разі встановлення фактів порушення правил експлуатації жилих будинків та псування їх інженерного обладнання шляхом нерегламентованого приєднання до внутрішніх електромереж направляти відповідні матеріали до Адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради для вжиття заходів відповідно до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

2. Комунальному підприємству «Одеські інженерні мережі» (Водолагін Ю.Д.):
2.1. Вживати заходів щодо виявлення фактів псування інженерного обладнання жилого будинку шляхом нерегламентованого приєднання будь-якого обладнання до внутрішньобудинкових електричних мереж або такого приєднання, що не має належного документально оформлення та необхідних погоджень, терміново інформувати комісії та вживати необхідних заходів, передбачених даним рішенням.
2.2. Для оперативної ідентифікації інженерного та телекомунікаційного обладнання при розміщенні його на об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Одеси рекомендувати господарюючим суб’єктам позначати власне обладнання у наочний спосіб відповідними інформаційними написами, які мають містити дані про назву суб’єкта господарювання, відповідальну особу, електричну потужність обладнання та телефон оперативного зв’язку.

 

2.3. Для забезпечення цілісності конструкційної та інженерної інфраструктури об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, забезпечити детальне визначення проходження трас кабелів телекомунікаційних мереж у житловому фонді, з урахуванням технічних можливостей та реального стану об'єктів.
2.4. На об'єктах комунальної власності територіальної громади міста обладнати місця приєднання засобів телекомунікації до внутрішніх електромереж, передбачити встановлення централізованих вузлів обліку електричної енергії в узгоджених з КП «ЖКС» місцях.

3. Визначити комунальне підприємство «Одеські інженерні мережі» (Водолагін Ю.Д.) уповноваженою особою Одеської міської ради з укладання договорів щодо використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Одеси, для прокладання, експлуатації інженерних мереж, систем, споруд та технічних засобів телекомунікацій.

4. Комунальним підприємствам «Житлово-комунальний сервіс»:
4.1. Сприяти у доступі до технічних приміщень будинків при проведенні робіт господарюючими суб’єктами телекомунікацій, які мають погоджену проектну документацію.
4.2. Оперативно інформувати КП «Одеські інженерні мережі» про факти пошкодження покрівель, дахів та інших елементів інфраструктури будинків господарюючими суб’єктами при розміщенні та обслуговуванні телекомунікаційних мереж.

5. Управлінню з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради (Баронцов С.В.) за встановленими КП «Одеські інженерні мережі» фактами захаращення і зменшення габаритів проїздів, проходів, аварійних та пожежних виходів на горища та технічні поверхи для рятувальників, громадян та спеціалізованої техніки, внаслідок розміщення інженерного обладнання, надавати письмові приписи господарюючим суб’єктам про усунення таких перешкод.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучук М.І. та заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В.

 
Міський голова                                      Е. Гурвіц

Керуюча справами                               Т. Єршова


Страница создана: 2009.07.31 17:21