Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№457 від 12.12.2013

 

Про внесення на розгляд Одеської міської ради

проекту рішення «Про затвердження Міської

програми забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа на 2014 рік»Відповідно до ст.ст. 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 16.12.2011р. №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення прав дітей в Україні», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014 рік» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.


В.о. міського голови,
секретар міської ради            О. Бриндак


В.о. керуючої справами          О. Оніщенко

 

 

Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради 

№457 від 12.12.2013Про затвердження Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014 рік

 

Відповідно до підпункту 22 п. 1. ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування України», Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями Одеської міської ради та комісію з планування забудови території та архітектури Одеської міської ради.

 

В.о. міського голови,
секретар міської ради О. Бриндак


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської радиВ.о. керуючої справами О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від


Проект


МІСЬКА ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
на 2014 рік


Одеса-2013

 

 

 

 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014 рік

1. Служба у справах дітей Одеської міської ради
Ініціатор розроблення Програми
2. Служба у справах дітей Одеської міської ради
Розробник Програми
3. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Співрозробники Програми (у разі наявності)
4. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Відповідальний виконавець Програми
5. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Районні адміністрації Одеської міської ради
Учасники Програми
6. 2014 рік_______________________________________
Термін реалізації Програми

6.1. Етапи виконання Програми:
І етап (2014 рік).
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:
всього 2340,0 тис грн.
7.1. Кошти бюджету міста Одеси – 2340,0 тис. грн.
7.2. Кошти інших бюджетів – 0,0 грн.
7.3. Кошти інших джерел – 0,0 грн.

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Житлова проблема є чи не найактуальнішою для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Факт незабезпечення житлом цієї категорії громадян є прямим порушенням норм чинного законодавства, у т.ч. Конвенції ООН «Про права дитини».
Відповідно до:
ст. 47 Конституції України держава гарантує право на житло. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону;
ст. 25 Закону України «Про охорону дитинства».
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не мали впорядкованого житла або вселення яких у приміщення, що зберігалося за ними, неможливе внаслідок його знищення чи пошкодження або з інших вагомих причин, що унеможливлюють проживання там цих дітей, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім'ї громадян, відповідні заклади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Ст. 4. Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо житлового забезпечення на рівні, не нижчому за встановлені у Житловому кодексі Української РСР нормативи; житлового забезпечення таких дітей після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи.
Ст. 7. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих, житлових і майнових прав та інтересів дітей та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Кабінет Міністрів України, уповноважені органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування здійснюють у межах бюджетних асигнувань розробку і виконання цільових програм щодо поліпшення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Ст. 33. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування. Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання.
Перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством.
Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності таких дітей права на житло обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.
Порядок забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа затверджується Кабінетом Міністрів України.
Соціальне житло, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа для проживання має відповідати санітарним і технічним вимогам.
Ст. 46 Житлового кодексу Української РСР. Поза чергою житло надається: дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
П. 64 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №866.
У разі коли у дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві власності (користування), або, якщо повернення до нього неможливе, після досягнення дитиною 16-річного віку, служба у справах дітей за місцем походження або проживання дитини з урахуванням її бажання подає районній адміністрації – виконавчому органу місцевої ради, документи дитини, необхідні для взяття її на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Міська рада за місцем походження або проживання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі відсутності у неї житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою чи піклуванням, у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, позачергово забезпечує її житловим приміщенням.
Норма житлової площі в Україні згідно зі ст. 47 Житлового кодексу 1983р. встановлюється в розмірі 13,65 кв.м на одну особу. Положення ст. 47 Житлового кодексу 1983 р. закріплено також у п. 53 Правил обліку громадян, де передбачено, що житлове приміщення надається громадянам у межах 13,65 кв.м житлової площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті. Норма житлової площі визначена без урахування розміру підсобних приміщень, тобто 13,65 кв.м - це розмір саме житлової площі. Житлове приміщення може бути надано громадянам з перевищенням вказаного максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру).
Разом з тим, станом на 1 листопада 2013 року на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради перебуває 1404 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з яких перебувають на повному державному забезпеченні 427 дітей цієї категорії.
Загалом мають житло 1067 дітей зазначеної категорії, з яких 261 на правах власників чи співвласників; 806 – закріплене право користування житлом. Не мають житла у зв’язку з його відсутністю 440 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Забезпеченість житлом осіб (які досягли повноліття) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, свідчить, що 226 осіб, з яких 160 мають придатне для проживання житло, 7 – непридатне, 21 – перебуває на квартирному обліку, 35 потребують взяття на квартирний облік. Соціальний статус цих осіб: 163 – з числа дітей, які перебували під опікою, 7 – вихованці дитячих будинків сімейного типу, 56 – випускники державних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Навіть за умов значного збільшення кількості дітей, які проживають у сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, традиційною формою влаштування дітей, які з різних причин втрачають можливість виховуватись у біологічній сім’ї, залишається їх утримання в закладах на повному державному забезпеченні. Після виходу з державного закладу переважна кількість дітей має проблеми з адаптацією до навколишнього соціуму, передусім – це відсутність власного житла.
Стан утримання житла, яке належить особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, свідчить, що 1043 об’єкта перебуває у придатному для користування стані, а 24 – для проживання непридатні.
За підсумками 2012 року Одеська міська рада забезпечила житлом лише 1 особу з числа дітей-сиріт.
Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла, перебувають на обліку в службі у справах дітей Одеської міської ради, дані про яких внесені до єдиного державного банку даних «Діти», станом на 01.12.2013 р. становить 226 осіб.
Визначені у програмі показники кількості одеситів зазначеної категорії, які мають право на пільгове одержання соціального житла, складає у 2013-2014 рр. відповідно 161, 130 осіб. Станом на 01.11.20213 р. на сформованому районними адміністраціями Одеської міської ради обліку пільговиків, які мають право на першочергове одержання соціального житла, перебуває 202 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їхня кількість збільшується.
Зазначений стан справ наглядно доводить факт недотримання вимог чинного законодавства, які регламентують порядок забезпечення житлом найбільш соціально вразливої категорії населення.
Відсутність житла призводить до соціальної дезорієнтації людини, особливо з числа дітей, які перебували на повному державному чи у сімейних формах виховання утриманні. Така людина, перебуваючи «за бортом суспільних відносин», не маючі рідних та близьких, може стати та стає жертвою торгівлі людьми, трудової експлуатації, об’єктом зацікавленості з боку злочинних угрупувань, представником групи ризику щодо наркоманії, алкоголізму, небезпечних для оточення інфекційних хвороб, батьком/матір’ю дітей,чий соціальний статус вбачатиметься ще більш безпорадним та загрозливим тощо.
Нажаль, небезпечною має бути визнана ситуація із забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, за якої, після тривалого утримання дитини у державних закладах, їхнього влаштування до сімейних форм виховання, після досягнення ними повноліття де-факто залишає цих осіб просто неба, у достатньо агресивному до осіб без визначеного місця проживання середовищі.
Одеська міська рада має активніше вирішувати цю соціальну проблему, вживати заходів щодо виділення дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа соціального житла (на правах власності чи у тривале користування).
Програма, розроблена на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/201, має стати інструментом, який би дозволив Одеській міській раді забезпечити дотримання на території міста Одеси норм зазначеної правової бази, виконати делеговані йому повноваження органів виконавчої влади у сфері соціального захисту пільгових категорій громадян – осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3. Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа житлом після завершення терміну перебування у, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
Ефективним шляхом розв'язання проблеми є комплекс заходів Програми.
Реалізація заходів за допомогою Програм на відміну від численних нормативно-правових актів дає змогу через запровадження системного підходу забезпечити взаємодію, узгодженість та координацію дій органів місцевого самоврядування та громадськості, оперативно доповнювати її заходами.
Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми забезпечення житлом даної категорії у м. Одесі є:
- інформаційно-роз’яснювальна робота серед осіб з числа дітей-сиріт, які навчаються в середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах, стосовно їх прав на забезпечення житлом, шляхами розв’язання житлових проблем;
- вчасне формування списків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 16 років - не забезпечених житлом, з метою поставлення їх на пільговий квартирний облік;
- контроль за своєчасним взяттям дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на соціальний квартирний облік;
- сприяння успішній соціальній адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - учнів старших і випускних класів інтернатних закладів з метою щеплення їм навичок з відповідального утримання житла;
- запровадження електронного обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення Реєстру приміщень житлового фонду соціального призначення;
- інвентаризація наявного вільного житлового фонду та надати йому статус житлового фонду соціального призначення, безхазяйних нежилих будівель з метою їх збереження та подальшого переобладнання і використання як соціального житла;
- систематичний аналіз забезпеченості житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа з метою визначення потреби в наданні їм соціального житла в подальшому;
- запобігання незаконному відчуженню житла, на яке діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування, мають право власності чи право користування;
- створення умов для збереження в задовільному стані закріпленого за дітьми житла;
- забезпечення сталого функціонування КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- роз’яснювальна робота з опікунами, прийомними батьками, батьками-вихователями ДБСТ з метою забезпечення їхньої участі у забезпеченні житлом дітей після закінчення терміну їх перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу;
- будівництво житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Такі заходи дозволять у межах співпраці причетних виконавчих органів Одеської міської ради (перелік у паспорті програми), об’єднань громадян зберегти майно дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які вже мають житло, та отримати житло тим, хто ним не забезпечений.

4.1. Ресурсне забезпечення Програми

 
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання програми
Джерела фінансування витрат на реалізацію програми
Етапи виконання Програми
Усього витрат на виконання програми
(тис.грн)
І
2014р.
Разом, у т.ч.:
Бюджет міста
2340,0
2340,0
Державний бюджет
-
-
-
Бюджет міста Одеси
-
2340,0
2340,0
Інші джерела
-
 
 

 

 

 Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.

 

5. Перелік заходів та завдань Програми

Найменування
Значення показника
Найменування
заходу
Головний
розпорядник
бюджетних коштів
Джерела
фінансування
(державний,
бюджет м. Одеси,
 інші джерела)
Прогнозний
обсяг
фінансових ресурсів
для виконання завдань,
 тис. грн
У тому числі
за роками
Завдання
Показника
Усього
За роками
2014
 
2014
 
Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки
 
 
 
Разом за Програмою
 
2340,0
2340,0
 
 
 
У тому числі
Державний бюджет
 
-
 
Бюджет 
м. Одеси
 
2340,0
2340,0
Інші джерела
 
-
 
1. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом
Загальна площа житла
2)
 
 
 
 
450
 
 
 
 
450
Разом за розділом:
 
2340,0
 
1.1. Забезпечити дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Державний бюджет
 
 
Бюджет
м. Одеси
2340,0
2340,0
 
Інші джерела
-
 

 

 
 6. Очікувані результати виконання Програми
У результаті виконання Програми очікується:
- формування повної та об’єктивної бази даних про потреби дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в житлі;
- успішне соціальне адаптування та ресоціалізація дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа – випускників державних закладів, які не мають житла;
- зміцнення муніципальної інфраструктури з дотримання житлових прав дітей: фонд соціального житла, установи для тимчасового проживання, спеціалізовані соціальні служби для роботи з особами, які внаслідок відсутності житла перебувають у складних життєвих обставинах;
- апробація механізму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які не мали житла до влаштування в державні заклади або на виховання в сім’ї громадян;
- забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа житлом після завершення терміну перебування у, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;
- створення сприятливих передумов для виконання аналогічних завдань у майбутньому.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.
Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів для досягнення очікуваних результатів Програми здійснюється службою у справах дітей Одеської міської ради.
Служба у справах дітей Одеської міської ради щокварталу до 15 числа місяця наступного за звітним подає згідно з додатком 4 до Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 01.10.2012р. №938-01р, звіт та пояснювальну записку до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради інформацію про стан виконання Програми.
Підсумковий звіт про виконання Програми служба у справах дітей Одеської міської ради публікує у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті Одеської міської ради після закінчення дії Програми та оголошується головним виконавцем на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради та на сесії Одеської міської ради відповідно до Регламентів.Секретар ради                 О. Бриндак

 

 
Страница создана: 2013.12.13 18:21