Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№456 від 12.12.2013

 

Про внесення на розгляд Одеської міської ради

проекту рішення «Про затвердження Положення про

Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді у новій редакції»Відповідно до статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 573 «Про затвердження загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.В.о. міського голови,
секретар міської ради       О. БриндакВ.о. керуючої справами     О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 

№456 від 12.12.2013
Про затвердження Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакціїВідповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 573, з метою приведення Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у відповідність до чинного законодавства України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 21.12.2012 р. № 2504-VI «Про затвердження положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у новій редакції».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із соціальної політики та праці.В.о. міського голови,
секретар міської ради О. БриндакПроект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської радиВ.о. керуючої справами О. Оніщенко

 

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
(нова редакція)1. ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, скорочена назва «ОМЦСССДМ» (далі – Центр), є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами Одеського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, наказами директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, а також цим Положенням.
3. Центр утворюється, реорганізується і ліквідується Одеською міською радою (далі – Засновник) у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4. Центр підпорядковується департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
5. Контроль, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
6. Координацію діяльності Центру з питань охорони дитинства здійснює у межах своїх повноважень служба у справах дітей Одеської міської ради.
7. Положення про Центр погоджується Одеським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та затверджується Засновником.
8. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах державного казначейства, печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.
9. Місцезнаходження Центру: 65076, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7, e-mail: sssdm-odessa@ukr.net.
10. Основними завданнями Центру є: проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді, виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
11. Основними принципами діяльності Центру є законність, соціальна справедливість, раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.
12. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
13. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює виявлення та веде облік: сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; осіб з числа випускників інтернатних закладів; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників; осіб з інвалідністю; осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;
- проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;
- здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема: забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми; забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей; здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань; здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам; здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;
- інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;
- проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;
- впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;
- узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Одеському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
- дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
- забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- здійснює координацію діяльності центру соціально-психологічної допомоги, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального центру матері та дитини, центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центру ресоціалізації наркозалежної молоді (далі – заклади соціального обслуговування) з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
- організує і проводить разом з суб’єктами соціальної роботи заходи з питань проведення соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг;
- бере участь в роботі комісії з питань захисту прав дитини у м. Одесі, міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності та інших, пов’язаних із питаннями соціального захисту та профілактики негативних явищ;
- готує пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної сімейної політики та питань соціального захисту;
- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

14. Центр має право:
- вносити пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
- подавати головному розпоряднику коштів – департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради пропозиції до проекту бюджету міста Одеси з питань, що належать до його компетенції;
- утворювати відповідно до положень, затверджених Міністерством соціальної політики України, спеціалізовані формування: служби, центри, консультаційні пункти та інші формування;
- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
- залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать його компетенції;
- одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
- проводити аналіз, експертизу стану виконання соціальних програм і проектів, умов життєдіяльності, моральних, психологічних та фізичних станів сімей, дітей та молоді, вживати заходів щодо забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;
- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;
- здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді, порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
15. Соціальні послуги, що надаються Центром, здійснюються на безоплатній основі.
16. Центр очолює директор.
17. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та за погодженням з Одеським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
18. Директор Центру:
- керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
- визначає ступінь відповідальності його працівників;
- подає на затвердження департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці, розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
- затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;
- видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
- утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію підлеглих; призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;
- застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;
- організовує розгляд звернень громадян відповідно до компетенції Центру;
- веде особистий прийом громадян;
- здійснює безпосередній контроль за здійсненням закладами соціального обслуговування соціальної роботи;
- представляє Центр у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
19. Засновник забезпечує Центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.
20. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси, через головного розпорядника коштів – департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків та інших джерел, не заборонених законодавством України.
21. Умови оплати праці працівників Центру затверджуються Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.
22. Штатна чисельність працівників Центру та структура Центру затверджуються у встановленому порядку відповідно до Типових структури та штатів, які затверджені Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.
23. Посади працівників Центру, крім фахівців із соціальної роботи, віднесено до відповідних категорій посад посадових осіб органу місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
24. Трудові відносини Центру з членами трудового колективу будуються відповідно до колективного договору та законодавства України про працю.
25. Це положення набирає чинності з 01.01.2014 року.
Секретар ради                   О. Бриндак

 

 

 

Страница создана: 2013.12.13 18:28