Рішення
Одеської міської ради
№ 2769 -VII від 14.12.2017 р.


Про обов’язкові незалежні аудиторські перевірки

річної фінансової звітності комунальних унітарних

підприємств Одеської міської ради і господарських

товариств, у статутному капіталі яких більше 50

відсотків акцій (часток) належить територіальній

громаді м. ОдесиВідповідно до пункту 302 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», «Про аудиторську діяльність», частини 8 статті 78, статей 362, 364 Господарського кодексу України, з метою посилення контролю за фінансовою звітністю комунальних підприємств Одеської міської ради, підвищення ефективності управління цими підприємствами, а також іншими об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити критерії віднесення комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором (додаток 1).

2. Визначити критерії відбору незалежного аудитора для здійснення перевірки фінансової звітності комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси (додаток 2).

3. Встановити, що обов’язкові незалежні аудиторські перевірки річної фінансової звітності комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси, проводяться у порядку, визначеному законодавством України для проведення незалежних аудиторських перевірок.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики.

 

Міський голова Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
від 14.12.2017р.
№ 2769 - VII
КРИТЕРІЇ
віднесення комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради
і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудиторомКомунальні унітарні підприємства Одеської міської ради і господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси (далі – Підприємства), відносяться до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, за наявності одного з таких критеріїв:
- середньооблікова чисельність працівників Підприємства в еквіваленті повної зайнятості робітника за останній звітний рік становить понад 2 000 осіб;
- недовиконання комунальними унітарними підприємствами Одеської міської ради річних фінансових планів більш ніж на 50 відсотків від запланованих показників протягом 2-ох років поспіль;
- отримання Підприємством протягом останніх 2-ох років фінансової підтримки з бюджету міста Одеси на поточні видатки у розмірі, що перевищує 200 млн. грн;
- обов’язковість проведення аудиторської перевірки передбачена законодавством України.
За необхідності, в інших випадках Підприємства можуть бути віднесені до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, рішенням Одеської міської ради або засновників (учасників).Секретар ради О. Потапський
Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від 14.12.2017р.
№ 2769 - VIIКРИТЕРІЇ
відбору незалежного аудитора для здійснення перевірки фінансової
звітності комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради
і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток) належить територіальній громаді м. Одеси


Незалежним аудитором для здійснення перевірки фінансової звітності комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належить територіальній громаді м. Одеси та які відповідають одному з критеріїв, визначених у додатку 1 до цього рішення, може бути аудитор (юридична особа), яка відповідає наступним критеріям:
- відповідність вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність»;
- наявність у складі аудиторської фірми не менш як 10 працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг, працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладений трудовий договір. При цьому не менш як 3 працівники повинні мати сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України;
- функціонування на ринку аудиторських послуг не менше 3-х років;
- наявність досвіду надання відповідних послуг (виконання відповідних робіт) органам місцевого самоврядування, унітарним державним чи комунальним підприємствам та установам.
Секретар ради О. Потапський

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 


Страница создана: 2017.12.20 13:24