Рішення
Одеської міської ради
№ 2775 -VII від 14.12.2017 р.

Про створення наглядової ради комунального

підприємства «Спеціалізоване підприємство

комунально-побутового обслуговування» та

затвердження Статуту підприємства у новій редакції

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 57, 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», рішень Одеської міської ради від 14.06.2017 року № 2161-VII «Про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах Одеської міської ради та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді м. Одеси» та від 26.07.2017 року № 2307-VII «Про затвердження Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради» з метою підвищення ефективності діяльності комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити наглядову раду комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» у кількості 6 членів.
2. Затвердити Статут комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» у новій редакції.
3. Доручити директору комунального підприємства Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»:
3.1. Здійснити заходи з державної реєстрації Статуту, зазначеного у пункті 2 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.1. Визначити умови та розміри оплати винагороди членів наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики.Міський голова Г. Труханов

 

Додаток до рішення

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ Страница создана: 2017.12.20 17:53