Рішення
Одеської міської ради
№ 2741-VII від 14.12.2017 р.


Про внесення змін до Міської програми

«Електронне відкрите місто» м. Одеси

на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням

Одеської міської ради від 16 квітня 2015 року № 6508-VI


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою реалізації в м. Одесі Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-р, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2015 року № 6508-VI:
1.1. Викласти розділ І «Паспорт Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2018 роки» у новій редакції (додаток 1).
1.2. Викласти таблиці №№ 1, 2 розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» у новій редакції (додаток 2).
1.3. Доповнити пункт 4.24 розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» текстом наступного змісту:
«Створення системи керованого активного мережевого обладнання серверних приміщень та поверхових комутаційних центрів.
Забезпечення ефективної діяльності Одеської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ передбачає електронну форму реалізації як пріоритетну. Планування та реалізація будь-якої реформи, проекту чи завдання здійснюється із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.
У свою чергу, модернізація процесів управління інформаційно-комунікаційними технологіями передбачає подальший розвиток електронної взаємодії та відбувається за рахунок здійснення заходів з організаційної, технічної та семантичної інтероперабельності інформаційно-телекомунікаційних систем.
Прискорення темпів розвитку внутрішніх систем електронного документообігу та сучасних інформаційно-аналітичних інструментів передбачає створення центру обробки даних Одеської міської ради та її виконавчих органів.
Забезпечення роботи системи керованого активного мережевого обладнання серверних приміщень та поверхових комутаційних центрів можливо за рахунок виконання комплексних заходів з модернізації та оновлення наявного інформаційно-телекомунікативного обладнання (у тому числі придбання, інсталяція та встановлення сучасного обладнання). Передбачено придбання: комутаторів мережевих (поверхових комутаційних центрів та серверних приміщень, мережевого обладнання, міжмережевих екранів (файрволів), телекомунікаційних шаф, джерел безперебійного живлення. Підготовка до роботи, подальше використання обладнання передбачає: збірку, монтаж, налагодження мережевого обладнання, телекомунікаційних шаф, джерел безперебійного живлення; налаштування системи централізованого управління мережею; налаштування безпровідної мережі, встановлення, підключення та налаштування внутрішніх, зовнішніх точок доступу; налаштування міжмережевого екрану і впровадження системи централізованого управління та моніторингу мережі.
Створення системи керованого активного мережевого обладнання серверних приміщень та поверхових комутаційних центрів дозволить більш ефективно впроваджувати електронні форми взаємодії між Одеською міською радою, її виконавчими органами і фізичними та юридичними особами, зокрема надання електронних послуг та доступу до відкритих даних.
Налаштування програмного забезпечення здійснюється на групі серверів центрів обробки даних Одеської міської ради. Налаштування сучасного програмного забезпечення дозволить ефективно використовувати інформаційно-телекомунікаційні системи з метою мінімізації бюджетних витрат та створення дублюючих систем та рішень.
Оптоволоконні лінії для синхронізації даних дозволять використовувати виділені мережі між чотирма адміністративними будівлями районних адміністрацій Одеської міської ради та двома центрами обробки даних Одеської міської ради. Виділені мережі необхідні для синхронізації даних та резервного збереження на електронних носіях баз даних, реєстрів та відцифрованої паперової інформації Одеської міської ради. Однією з переваг створення єдиної захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи стане впровадження єдиного автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами. Це дасть змогу забезпечити підвищення ефективності роботи Одеської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ шляхом скорочення часу отримання необхідних даних, покращення якості та актуальності опрацьованих даних, ліквідації багаторазового збору та дублювання даних у різних інформаційних системах, покращення доступності інформаційних ресурсів та їх систематизації.
Крім того, для безперебійної роботи необхідно передбачити постійне технічне обслуговування оптоволоконних ліній. Переваги сучасних технологій електронної взаємодії дозволять активізувати заходи із впровадження єдиного електронного документообігу в Одеській міській раді, її виконавчих органах, комунальних підприємствах та установах».
1.4. Викласти таблиці №№ 3, 4 розділу 5 «Перелік заходів та завдань Програми» у новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

Міський голова Г. Труханов
 

Додатки 1-3

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

 

 

Рішення Одеської міської ради №2741-VII від 14.12.2017р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №3 від 19.01.2018 р.


Страница создана: 2017.12.20 18:21