Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 5517-VII від 11.12.2019 р.


Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 3351-VII від 06.06.2018 р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 2771-VII від 14.12.2017 р.

Про затвердження Умов оплати праці

працівників комунальної установи

«Одесреклама» Одеської міської ради»


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Умови оплати працівників комунальної установи «Одесреклама» Одеської міської ради» (додаються).

2. Доручити директору комунальної установи «Одесреклама» Одеської міської ради у межах затвердженого фонду заробітної плати встановити працівникам посадові оклади, доплати та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених Умовами, зазначеними у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.Міський голова Г. Труханов

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 


Страница создана: 2017.12.20 18:34