Рішення
Одеської міської ради
№ 2762-VII від 14.12.2017 р.


Про присвоєння земельній ділянці, площею 0,3000 га

(кадастровий номер 5110137300:16:003:0004), нової адреси:

місто Одеса, вулиця Бугаївська, 58-А/1 та передачі її у власність шляхом

продажу фізичній особі-підприємцю Авєтісян Ірині Валентинівні,
цільове призначення J.11.02 – для розміщення та експлуатації основних,

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,

машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для

експлуатації та обслуговування складської бази будівельних матеріалів

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Авєтісян Ірини Валентинівни (далі – ФОП Авєтісян І.В., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2529420424) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,3000 га, за адресою: м. Одеса, вулиця Бугаївська, 58, що знаходиться в оренді згідно з договором оренди землі від 18.04.2006 року, право оренди зареєстровано від 15.08.2006 року за № 040650500152, вид використання – для експлуатації та обслуговування складської бази будівельних матеріалів, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти земельній ділянці, площею 0,3000 га (кадастровий номер 5110137300:16:003:0004), нову адресу: місто Одеса, вулиця Бугаївська, 58-А/1.
2. Передати у власність шляхом продажу ФОП Авєтісян І.В. земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:16:003:0004) із земель промисловості,транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 0,3000 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Бугаївська, 58-А/1, цільове призначення J.11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування складської бази будівельних матеріалів.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:16:003:0004), площею 0,3000 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Бугаївська, 58-А/1, у розмірі 1 470 000 (один мільйон чотириста сімдесят тисяч) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 05.12.2017 року).
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Авєтісян І.В. (додається).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Авєтісян І.В. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини ФОП Авєтісян І.В., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова                                            Г. Труханов

 


Страница создана: 2017.12.26 18:12