Рішення
Одеської міської ради
№ 2761-VII від 14.12.2017 р.

 

Про передачу у власність шляхом продажу фізичній

особі-підприємцю Піньковській Олені Миколаївні земельної

ділянки, площею 0,1405 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Інглезі,

9 «А» (вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії, 9 «А»), цільове призначення

В.03.10 – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури,

вид використання – для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу

з обслуговування автомобілівКеруючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Піньковської Олени Миколаївни (далі – ФОП Піньковська О.М., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2529420424) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,1405 га, за адресою: місто Одеса, вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії, 9 «А», що знаходиться в оренді згідно з договором оренди землі від 03.09.2009 року, право оренди зареєстровано від 16.11.2009 року за № 040950500076, для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу з обслуговування автомобілів, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу ФОП Піньковській О.М. земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:70:001:0125) із земель житлової та громадської забудови площею 0,1405 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Інглезі, 9 «А» (вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії, 9 «А»), цільове призначення В.03.10 – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, вид використання – для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу з обслуговування автомобілів.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:70:001:0125), площею 0,1405 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Інглезі, 9 «А» (вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії, 9 «А»), у розмірі
1 850 000 (один мільйон вісімсот пятдесят тисяч) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 05.12.2017 року).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Піньковською О.М. (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Піньковською О.М. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення, з вини ФОП Піньковської О.М., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова          Г. Труханов

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 


Страница создана: 2017.12.26 18:27