Рішення
Одеської міської ради
№ 2768-VII від 14.12.2017 р.

                               

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та

передачу у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУЕЛА» земельної ділянки,

площею 2,2816 га, за адресою: місто Одеса, Балтська дорога, 1,

цільове призначення В.03.07 – для будівництва та обслуговування

будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації будівель та

споруд адміністративного та торгівельного призначення

                                    

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУЕЛА» (далі – ТОВ «ВУЕЛА», ідентифікаційний код 39938436) щодо викупу земельної ділянки, площею 2,2816 га, за адресою: місто Одеса, Балтська дорога, 1, цільове призначення В.03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації будівель та споруд адміністративного та торгівельного призначення, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений ФОП Носаль К.С., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «БЮРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,2816 га (кадастровий номер 5110137600:35:004:0002, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови), за адресою: місто Одеса, Балтська дорога, 1, цільове призначення В.03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації будівель та споруд адміністративного та торгівельного призначення.
2. Передати у власність шляхом продажу ТОВ «ВУЕЛА» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:35:004:0002) із земель житлової та громадської забудови, площею 2,2816 га, за адресою: місто Одеса, Балтська дорога, 1, цільове призначення В.03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації будівель та споруд адміністративного та торгівельного призначення.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:35:004:0002), площею 2,2816 га, за адресою: місто Одеса, Балтська дорога, 1, у розмірі 7 963 000 (сім мільйонів дев’ятсот шістдесят три тисячі) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку (висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 11.12.2017 року).
4. Надати згоду ТОВ «ВУЕЛА» на здійснення розрахунку з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:35:004:0002), площею 2,2816 га, за адресою: місто Одеса, Балтська дорога, 1, строком на два роки, з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ТОВ «ВУЕЛА» (додається).
6. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки за проектом, що додається.
7. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки
між Одеською міською радою та ТОВ «ВУЕЛА» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
8. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 7 цього рішення,
з вини ТОВ «ВУЕЛА», дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова                     Г. Труханов

                                          

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ


Страница создана: 2017.12.27 13:48