Рішення
Одеської міської ради
№ 2754-VII від 14.12.2017 р.

Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між Одеською міською радою та гр. Вішталенком С.П., проведення інвентаризації земельної ділянки, площею 0,0228 га, за адресою: місто Одеса, провулок Полуничний, 13, цільове призначення В.02.01 – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вид використання – для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, надання дозволу гр. Патурідісу О. на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,0228 га, та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128, пунктами «а», «е» частини 1 статті 141 Земельного кодексу України, статтею 57 Закону України «Про землеустрій», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», розглянувши заяву гр. Вішталенка Сергія Павловича (далі – гр. Вішталенко С.П., реєстраційний номер облікової картки платника податків ) щодо розірвання договору оренди земельної ділянки, який посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Карімовою Л.М. 06 вересня 2004 року в реєстрі за № 749 та зареєстрований в Одеському міському управлінні ОРФ ЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09 листопада 2004 року за № 040450500183, заяву гр. Патурідіса Олексія (далі – гр. Патурідіс О., реєстраційний номер облікової картки платника податків) про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,0228 га, за адресою: місто Одеса, провулок Полуничний, 13, вид використання – для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, а також інші додані до нього документи, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити договір оренди земельної ділянки укладений між Одеською міською радою та гр. Вішталенком С.П. щодо земельної ділянки, площею 0,0228 га, за адресою: місто Одеса, провулок Полуничний, 13, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Карімовою Л.М. 06 вересня 2004 року в реєстрі за № 749 та зареєстрований в Одеському міському управлінні ОРФ ЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09 листопада 2004 року за № 040450500183, шляхом його розірвання.
 

2. Провести інвентаризацію земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:52:019:0045), площею 0,0228 га, що знаходиться у комунальній власності за адресою: місто Одеса, провулок Полуничний, 13, цільове призначення В.02.01 – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вид використання – для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель.

 
3. Надати дозвіл гр. Патурідісу О. на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:52:019:0045), площею 0,0228 га, за адресою: місто Одеса, провулок Полуничний, 13, цільове призначення В.02.01 – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вид використання – для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель.

 
4. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:52:019:0045), площею 0,0228 га, за адресою: місто Одеса, провулок Полуничний, 13, цільове призначення В.02.01 – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вид використання – для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель.

 
5. Зобов’язати гр. Патурідіса О. надати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради розроблену та погоджену у встановленому законом порядку технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

 
6. Встановити, що у разі невиконання пункту 5 цього рішення, Одеська міська рада має право в односторонньому порядку визнати це рішення таким, що втратило чинність, без відшкодування замовнику витрат, пов’язаних з розробкою землевпорядної документації.

 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова                                Г. Труханов

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ


Страница создана: 2018.01.02 19:13