Рішення
Одеської міської ради
№ 3188-VII від 25.04.2018 р.Про внесення змін до Міської цільової програми надання

соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним

верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої

рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою вдосконалення процедури надання соціальних послуг у м. Одесі Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VII:

1.1. Викласти розділ 1 Програми «Паспорт Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки» у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти розділ 5 Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» та розділ 6 Програми «Очікувані результати та ефективність Програми» у новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти додаток 1 «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки» до Програми у новій редакції (додаток 3).


1.4. Викласти додаток 2 «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки» до Програми у новій редакції (додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.


Міський голова              Г. Труханов

 ДОДАТКИ 1-4

 Страница создана: 2018.05.03 13:27