Внесено зміни рішенням № 12-VIІI від 24.12.2020 р.

Внесено зміни рішенням № 6378-VII від 16.09.2020 р.

Внесено зміни рішенням № 6216-VII від 22.07.2020 р.

Внесено зміни рішенням № 6040-VII від 10.06.2020 р.

Внесено зміни рішенням № 5912-VII від 29.04.2020 р.

Внесено зміни рішенням № 5792-VII від 18.03.2020 р.

Внесено зміни рішенням № 5630-VII від 06.02.2020 р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 5453-VII від 11.12.2019 р.

 
Про бюджет міста Одеси на 2020 рік
 
15201100000
(код бюджету міста Одеси)
 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
 
1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету міста Одеси у сумі 10 452 113 179 гривень,  у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – 10 107 469 479 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 344 643 700 гривень, згідно з додатками 1, 11 до цього рішення;

видатки бюджету міста Одеси у сумі 10 194 355 279 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – 8 055 419 071 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 2 138 936 208 гривень;

повернення кредитів до бюджету міста Одеси у сумі 120 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду бюджету міста Одеси – 120 000 гривень;

надання кредитів з бюджету міста Одеси у сумі 142 027 494 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Одеси – 400 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста Одеси –141 627 494 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 2 051 770 408 гривень та спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 552 850 406 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі  2 488 770 408 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Одеси у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду бюджету міста Одеси, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міста Одеси у розмірі 30 000 000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду бюджету міста Одеси, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Одеси на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку (без урахування видатків на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури) за об’єктами згідно з додатком 61 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Одеси на реалізацію міських програм у сумі 1 277 422 600 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 

7. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Одеси  на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міста Одеси належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є:

- надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

- повернення поворотної фінансової допомоги суб’єктами малого і середнього підприємництва.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету міста Одеси, крім власних надходжень бюджетних установ;

3) у частині кредитування є:

- надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

- повернення коштів, що сплачуються позичальниками в рахунок погашення кредитів, відсотки за користування ними, пеня в рамках Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VII.

9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міста Одеси згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктами 2, 3 пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 пункту 8 цього рішення);

- виконання гарантійних зобов’язань територіальної громади міста Одеси за кредитами, залученими під місцеві гарантії та надання кредитів в рамках Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VII (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 8 цього рішення).

10. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 1 900 000 000 гривень та граничний обсяг гарантованого територіальною громадою міста Одеси боргу у сумі 1 300 000 000 гривень.
 

11. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста Одеси видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу.

12. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за рішенням Одеської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Одеською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду за попереднім погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

13. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів Одеської міської ради на здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Одеси, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

14. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Одеси забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету міста Одеси коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету міста Одеси, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста Одеси, а також коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- оприлюднення на офіційному сайті Одеської міської ради www.omr.gov.ua паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

5) здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

6) встановлення лімітів споживання енергоносіїв у фізичному обсязі за видами енергоносіїв у розрізі постачальників по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень, визначених цим рішенням на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та у тижневий термін з дня прийняття цього рішення надання цих даних для узагальнення до департаменту фінансів Одеської міської ради.          

15. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за поданням департаменту фінансів Одеської міської ради вносити зміни до бюджету міста Одеси  на 2020 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Одеською міською радою.

16. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядники бюджетних коштів) забезпечити:

- укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;

- у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якого прострочення заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг;

- у першочерговому порядку проведення розрахунків по оплаті праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв’язку та інші види енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами.

17. Розпорядники бюджетних коштів, в оперативному управлінні або господарському віданні яких знаходяться об’єкти, щодо яких здійснюється закупівля енергосервісу, мають право брати довгострокові зобов’язання за енергосервісом на підставі істотних умов договору енергосервісу, затверджених рішенням Одеської міської ради.

Встановити департаменту освіти та науки Одеської міської ради обсяг видатків на оплату енергосервісу у межах бюджетних призначень, визначених цим рішенням, у сумі 5 799 600 гривень.

18. Установити, що видатки бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Одеси та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, телекомунікаційних та загальнобудинкових послуг здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду). 

19. Установити, що у бюджеті міста Одеси враховані витрати на: 

- проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Одеси (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);

- проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);

- проведення вакцинопрофілактики (головні розпорядники бюджетних коштів – департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);

- заходи з ліквідації снігових заметів та ожеледиці (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент міського господарства Одеської міської ради);

- функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 4 489 450 гривень (головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Одеської міської ради);

- надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Агентство програм розвитку Одеси» в сумі 97 918 300 гривень для забезпечення виконання зобов’язань по проекту «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент міського господарства Одеської міської ради);

- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань,  у сумі 141 627 494 гривень (проекти «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» у сумі 97 918 300 гривень; «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» у сумі 39 238 525 гривень та «Міський громадський транспорт України» (підпроект «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь») у сумі 4 470 669 гривень) (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради);

- створення місцевого матеріального резерву міста Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (головні розпорядники бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради); 

- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам згідно  з додатком 8 до цього рішення.

20. Установити, що за відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність працівників у межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради, якщо інше не передбачено законодавством України. 

21. Дозволити головним розпорядникам бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та розпорядникам нижчого рівня, які належать до сфери управління зазначених головних розпорядників, укладати багатосторонні (три і більше) договори з постачальниками товарів та послуг відповідно до схеми (порядку) фінансування установ та закладів відповідної галузі, затвердженої розпорядженням міського голови.

22. Установити, що плани використання бюджетних коштів та зміни до них по комунальним підприємствам (за винятком комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я) погоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради. 

23. Установити, що видатки на функціонування бюджетних установ, які створюються (реорганізовуються), здійснюються після їх державної реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.

24. Установити, що у 2020 році всі податки та збори, що є джерелами дохідної частини бюджету міста Одеси та визначені підпунктом 1 пункту 7 та підпунктом 1 пункту 8 цього рішення, зараховуються:

- суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, які обслуговуються в Одеському управлінні Офісу великих платників податків Державної податкової служби та розташовані на території м. Одеси, на рахунки Казначейства України (ЕАП) районів міста та в повному обсязі зараховуються до доходів бюджету міста Одеси;

- суб’єктами підприємницької діяльності, які обслуговуються в Одеському управлінні Офісу великих платників податків Державної податкової служби та розташовані на території м. Одеси, на рахунки Казначейства України (ЕАП), відкриті для виконання бюджету міста Одеси.

25. Установити, що кошти за оренду майна, яке знаходиться в комунальній власності, та кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів зі щебеню, які є власністю територіальної громади м. Одеси та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, яке передається в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в Державній казначейській службі України у місті Києві. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент комунальної власності Одеської міської ради перераховує кошти без податку на додану вартість на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені Податковим кодексом України.

26. Установити, що в разі, коли орендодавцями нерухомого майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, кошти за оренду майна, сумарна площа якого на одне комунальне підприємство не перевищує 200 кв.м, є джерелом доходів відповідних комунальних підприємств та використовуються на поповнення власних обігових коштів.

Кошти за оренду майна, яке знаходиться на балансі бюджетних установ, організацій, сумарна площа якого на одну установу, організацію не перевищує 200 кв.м, є джерелом власних надходжень відповідних бюджетних установ, організацій.

Установити, що в разі, коли сумарна площа нерухомого майна, яке передається в оренду, перевищує 200 кв.м, договори оренди укладаються департаментом комунальної власності Одеської міської ради та орендні платежі розподіляються орендарем у наступному порядку:

1) у разі, якщо балансоутримувачем є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, крім комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (орендодавець – департамент комунальної власності Одеської міської ради):

- 95 відсотків коштів за оренду майна, включаючи податок на додану вартість, які є джерелом доходів відповідних комунальних підприємств та використовуються на поповнення власних обігових коштів, орендар перераховує на рахунок комунального підприємства – балансоутримувача;

- 5 відсотків, включаючи податок на додану вартість, перераховуються орендарем на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в Державній казначейській службі України у місті Києві, в порядку, визначеному пунктом 25 цього рішення;

2) у разі, якщо балансоутримувачем є комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса» (орендодавець – департамент комунальної власності Одеської міської ради):

- 50 відсотків коштів, включаючи податок на додану вартість, які є джерелом доходів комунального підприємства та використовуються на поповнення власних обігових коштів, орендар перераховує на рахунок комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса»;

- 50 відсотків, включаючи податок на додану вартість, перераховуються орендарем на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в Державній казначейській службі України у місті Києві, в порядку, визначеному пунктом 25 цього рішення;

3) у разі, якщо балансоутримувачами є бюджетні установи, організації   та комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я (орендодавець – департамент комунальної власності Одеської міської ради) 100 відсотків орендної плати, включаючи податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в Державній казначейській службі України у місті Києві, в порядку, визначеному пунктом 25 цього рішення.

27. Установити, що 100 відсотків плати за оренду окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси та використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на всій території міста Одеси та яке передається в оренду управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунки управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкриті в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради перераховує кошти без податку на додану вартість на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради до Державного бюджету України в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством України.

28. Установити, що плата за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, перераховується користувачами на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

29. Установити, що плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси (без податку на додану вартість), перераховується користувачами до бюджету міста Одеси на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

30. Установити, що кошти відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у місті Одесі, що підлягають сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі, перераховуються користувачами і орендарями земельних ділянок на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

31. Установити, що відсотки за користуванням кредитом, отриманим товариством з обмеженою відповідальністю «Інфокс» в сумі  25 464 900 гривень щоквартально до 8 числа місяця, наступного за звітним кварталом, перераховуються на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

32. Установити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження в інший спосіб майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, є джерелом доходів бюджету розвитку міста Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються покупцями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в Державній казначейській службі України у місті Києві. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департаментом комунальної власності Одеської міської ради кошти без податку на додану вартість перераховуються на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 3 календарних днів місяця, наступного за звітним, у межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством України.

33. Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Одеси здійснюється виконавчими органами Одеської міської ради та комунальними підприємствами, утвореними Одеською міською радою, згідно з додатком 9 до цього рішення.

34. Створити дорожній фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 10).

35. Створити цільовий фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 11).

36. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

37. Додатки 1-11 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

38. Це рішення оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у засобах масової інформації.

39. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова   Г. Труханов

 

 

Рішення Одеської міської ради №5453-VII від 11.12.2019 р. оприлюднено в газеті «Жизнь в Одессе» Спецвипуск №7 від 24.12.2019p.


Страница создана: 2019.12.19 11:24