Рішення
Одеської міської ради
№ 5500-VII від 11.12.2019 р.

Про передачу у власність шляхом продажу фізичній особі-підприємцю Лоїк Наталі Миколаївні земельної ділянки, площею 0,0191 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Тіниста, 13-а, цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування торгівельного павільйону

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Лоїк Наталі Миколаївни (далі – ФОП Лоїк Н.М., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2866400522) щодо викупу земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:50:013:0013), площею 0,0191 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Тіниста, 13-а, що знаходиться в оренді згідно з договором оренди землі від 11.11.2016 року, право оренди зареєстровано від 11.11.2016 року за № 17412469, цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування торгівельного павільйону, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу ФОП Лоїк Н.М. земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:50:013:0013) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0191 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Тіниста, 13-а, цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування торгівельного павільйону.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:50:013:0013), площею 0,0191 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Тіниста, 13-а, у розмірі 683 000,00 грн. (шістсот вісімдесят три тисячі гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 29.11.2019 року № 134).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Лоїк Н.М. (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Лоїк Н.М. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення, з вини ФОП Лоїк Н.М., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова          Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2019.12.21 12:46