Рішення
Одеської міської ради
№ 5497-VII від 11.12.2019 р.

Про передачу у власність шляхом продажу гр. Зеленюк Оксані Володимирівні земельної ділянки, площею 0,0009 га, за адресою: місто Одеса, Французький бульвар, 53/23, цільове призначення – Е.07.03 для індивідуального дачного будівництва

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши заяву гр. Зеленюк Оксани Володимирівни (далі – гр. Зеленюк О.В., реєстраційний номер облікової картки платника податків) щодо викупу земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:45:002:0195), площею 0,0009 га, за адресою: місто Одеса, Французький бульвар, 53/23, що знаходиться в оренді у гр. Зеленюк О.В. на підставі договору оренди землі, цільове призначення – Е.07.03 для індивідуального дачного будівництва, вид використання – для індивідуального дачного будівництва, технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель, розроблену ТОВ «ЗКБ «РЕЗОЛЮТ», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки та звіт про актуалізацію експертної грошової оцінки земельної ділянки, розроблені ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу гр. Зеленюк О.В. земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:45:002:0195) із земель рекреаційного призначення, площею 0,0009 га, за адресою: місто Одеса, Французький бульвар, 53/23, цільове призначення – Е.07.03 для індивідуального дачного будівництва, вид використання – для індивідуального дачного будівництва.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:45:002:0195), площею 0,0009 га, за адресою: місто Одеса, Французький бульвар, 53/23, у розмірі 54 000,00 грн. (п’ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту
про експертну грошову оцінку (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від 12.07.2017 року № 61), звіту про актуалізацію експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 12.11.2019 року № 124).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Зеленюк О.В. (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Зеленюк О.В. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення,
з вини гр. Зеленюк О.В., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2019.12.28 11:20