Рішення
Одеської міської ради
№ 5501-VII від 11.12.2019 р.


Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу гр. Костелову Артуру Євгеновичу земельної ділянки, площею 0,0180 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Софіївська, 2-Б, цільове призначення – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, вид використання – для експлуатації та обслуговування адміністративно-офісних будівель

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши заяву гр. Костелова Артура Євгеновича (далі – гр. Костелов А.Є., реєстраційний номер облікової картки платника податків) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,0180 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Софіївська, 2-Б, цільове призначення – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, вид використання – для експлуатації та обслуговування адміністративно-офісних будівель, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений ПП «ГЕОСТАР», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «БЮРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0180 га (кадастровий номер 5110137500:12:005:0022, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови), за адресою: місто Одеса, вулиця Софіївська, 2-Б, цільове призначення – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), вид використання – для експлуатації та обслуговування адміністративно-офісних будівель.
2. Передати у власність шляхом продажу гр. Костелову А.Є. земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:12:005:0022) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0180 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Софіївська, 2-Б, цільове призначення – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), вид використання – для експлуатації та обслуговування адміністративно-офісних будівель.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:12:005:0022), площею 0,0180 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Софіївська, 2-Б, у розмірі 541 000,00 грн. (п’ятсот сорок одна тисяча гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку (висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 12.11.2019 року).
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Костеловим А.Є. (додається).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Костеловим А.Є. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини гр. Костелова А.Є., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2019.12.28 11:33