Рішення
Одеської міської ради
№ 5506-VII від 11.12.2019 р.

Про передачу у спільну часткову власність шляхом продажу гр. Пігареву Олександру Євгеновичу, гр. Пігареву Євгену Миколайовичу земельної ділянки, площею 0,0120 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Заболотного, 67-А, цільове призначення – В.03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання – для експлуатації та обслуговування будівлі автомийки

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши заяву гр. Пігарева Олександра Євгеновича (далі – гр. Пігарев О.Є., реєстраційний номер облікової картки платника податків), гр. Пігарева Євгена Миколайовича (далі – гр. Пігарев Є.М. реєстраційний номер облікової картки платника податків) щодо викупу земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:14:001:0009), площею 0,0120 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Заболотного, 67-А, що знаходиться в оренді згідно з договором оренди землі від 25.07.2017 року, право оренди зареєстровано в реєстрі за № 21556799 від 25.07.2017 року, для експлуатації та обслуговування будівлі автомийки, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у спільну часткову власність шляхом продажу гр. Пігареву О.Є. (частка 1/3), гр. Пігареву Є.М. (частка 2/3) земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:14:001:0009) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0120 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Заболотного, 67-А, цільове призначення – В.03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання – для експлуатації та обслуговування будівлі автомийки.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:14:001:0009), площею 0,0120 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Заболотного, 67-А, у розмірі 180 711,60 грн. (сто вісімдесят тисяч сімсот одинадцять гривень 60 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 04.12.2019 року).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Пігаревим О.Є., гр. Пігаревим Є.М. (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Пігаревим О.Є., гр. Пігаревим Є.М. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення, з вини гр. Пігарева О.Є., гр. Пігарева Є.М., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
7. Зобов’язати гр. Пігарева О.Є., гр. Пігарева Є.М. до укладання договору купівлі-продажу погодити з КП «Теплопостачання м. Одеси» перекладання тепломереж або встановити безоплатний безстроковий сервітут на право користування частиною земельної ділянки на користь КП «Теплопостачання м. Одеси» за їх вимогою та за власні кошти.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2019.12.28 11:42