Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 6381-VII від 16.09.2020 р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 6216-VII від 22.07.2020 р.

Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Одеси у 2020 році та внесення змін

до рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5453-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік» 

Відповідно до статті 7, частини 3 статті 16, статей 18, 71, 74, 78 Бюджетного кодексу України, пунктів 23 частини 1 та 26 частини 1 статті 26, статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 11.12.2019 року № 5453-VII «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік», Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, з метою фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси та створення об’єктів, які забезпечують виконання завдань Одеської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Одеси, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 

1. Здійснити місцеве запозичення до бюджету міста Одеси у 2020 році із дотриманням таких істотних умов:

1.1. Місцеве запозичення з метою фінансування бюджету розвитку м. Одеси у 2020 році здійснюється у формі укладання кредитного договору з акціонерним товариством «Альфа-Банк».   

1.2. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів)  гривень.

1.3. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 11,0 % річних, з можливістю перегляду кожні 6 місяців у разі зміни облікової ставки Національного банку України.

1.4. Період, на який здійснюється запозичення – 3 роки від дати підписання кредитного договору, з можливістю дострокового погашення кредиту.

1.5. Погашення кредиту здійснюється щоквартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

1.6. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.
 
1.7. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається.
 

2. Встановити, що метою місцевого запозичення, зазначеного в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси на заміну та модернізацію ліфтів; капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення міста; проектування, капітальний ремонт і ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині міста; проектування та будівництво житлових будинків; проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності територіальної громади; будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проїздів.

3. Після погодження обсягу та умов запозичення Міністерством фінансів України визначених цим рішенням доручити заступнику Одеського міського голови - директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М.:

3.1. Здійснити місцеве запозичення шляхом укладання кредитного договору із акціонерним товариством «Альфа-Банк» від імені Одеської міської ради із включенням до нього умов, передбачених цим рішенням.

3.2. Забезпечити виконання усіх необхідних заходів та вчиняти від імені Одеської міської ради всі необхідні правочини, в тому числі підписувати договори про внесення змін до кредитного договору, які пов’язані із залученням до бюджету міста Одеси місцевого запозичення, передбаченого цим рішенням.

3.3. Щорічно передбачати в бюджеті міста Одеси кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань Одеської міської ради до кінця дії зобов’язань, передбачених кредитним договором, укладеним із акціонерним товариством «Альфа-Банк» відповідно до цього рішення.

4. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5453-VIІ «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік»:

4.1. Збільшити на 2020 рік:

видатки бюджету міста Одеси у сумі 500 000 000 гривень, у тому числі видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 500 000 000 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 500 000 000 гривень.

 4.2. Збільшити витрати бюджету міста Одеси на реалізацію міських програм у сумі 78 928 840 гривень.

4.3. Викласти в наступній редакції пункт 10 рішення:

«10. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 2 600 000 000 гривень та граничний обсяг гарантованого територіальною громадою міста Одеси боргу у сумі 1 200 000 000 гривень.».

4.4. У додатки 2, 3, 6, 61,7 до рішення внести зміни згідно із додатками 1, 2, 3, 4, 5, відповідно.
 

5. Встановити, що це рішення набуває чинності за умови погодження обсягу та умов запозичення Одеською міською радою у 2020 році, визначених цим рішенням, Міністерством фінансів України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 
Міський голова                Г.Труханов
 

ДОДАТКИ 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 

Рішення Одеської міської ради № 6216-VII від 22.07.2020 р. оприлюднено в газеті «Жизнь в Одессе» №31 від 31.07.2020p.


Страница создана: 2020.07.23 14:50