Рішення
Одеської міської ради
№ 6393-VII від 16.09.2020 р.

Про внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5639-VII
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849, та інших нормативно-правових актів України щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою уточнення показників, обсягів і джерел фінансування Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5639-VII, виклавши у новій редакції:

– розділ І Програми «Паспорт Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки» (додаток 1);
– додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки» (додаток 2);
– додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки» (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

ДОДАТКИ1-3

Міський голова Г. Труханов

 

 

Страница создана: 2020.09.22 11:31