Втратило чинність згідно рішення Одеської міської ради №1631-VI від 23.12.2011р 

Рішення
Одеської міської ради
№5646-V від 14.04.2010р.


Про внесення змін
до рішення Одеської міської ради
від 22.01.2008р. № 2153-V
«Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси
(текстової частини)»Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.ст. 26, 30), «Про благоустрій населених пунктів» (ст. 19), Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006р. № 105, Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. № 127, враховуючи особливості створення та утримання зелених насаджень у місті Одесі та нормативні документи, прийняті Кабінетом Міністрів України, Мінекономіки і Держкомстатом України та іншими державними відомствами з питань визначення та переоцінки балансової вартості основних фондів, з метою посилення вимог до охорони і збереження зелених насаджень міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси» доповнивши його додатком № 6 «Порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень у місті Одесі» (додається).

2._Управлінню житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради, після закінчення шести місяців із набуття чинності цього рішення, здійснити заходи з відстеження його результативності.

3. Управлінню житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради забезпечити тиражування цього рішення Одеської міської ради для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

4. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення Одеської міської ради у встановленому порядку.

5. Це рішення набуває чинності через місяць з дати його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства та розвитку паливно-енергетичного комплексу.Міський голова Е. Гурвіц

 

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№5646-V від 14.04.2010р.

П О Р Я Д О К
визначення відновної вартості зелених насаджень у місті Одесі

1. Загальні положення

1.1. Порядок визначення відновної вартості зелених насаджень у місті Одесі встановлює механізм визначення відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників), що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв'язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі.
1.2. Порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень у місті Одесі розроблено відповідно до: Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України (далі – Правила), затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006р. № 105, на підставі Методики визначення відновної вартості зелених насаджень (далі – Методика), затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. № 127. При цьому враховано особливості створення та утримання зелених насаджень м. Одеса та нормативні документи, прийняті Кабінетом Міністрів України, Мінекономіки і Держкомстатом України та інших державних відомств з питань визначення та переоцінки балансової вартості основних фондів.
1.3. Відновна вартість зелених насаджень – це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

2. Визначення відновної
вартості зелених насаджень та порядок її сплати

2.1. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється комісією з видалення зелених насаджень, створеною відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045, яка складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, зразок якого наведений у додатку 1 до Методики.
2.2. Проект розрахунку з визначення відновної вартості зелених насаджень у м. Одеса, які підлягають видаленню, готується комунальним підприємством «Міськзелентрест» з врахуванням вимог цього Порядку безкоштовно.
2.3. Визначення (розрахунок) відновної вартості зелених насаджень у м. Одеса, які підлягають видаленню здійснюється відповідно до вимог Методики.
2.4. Зони містобудівної цінності визначається від міського центру – Спасо-Преображенського Кафедрального собору, що знаходиться по вул. Преображенській на Соборній площі.
2.5. Видалення зелених насаджень здійснюється після отримання погодженого з територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та з оформленням ордера на видалення зелених насаджень, зразок якого наведений у додатку 2 до Методики.
2.6. Відновна вартість зелених насаджень перераховується на окремий рахунок комунального підприємства «Міськзелентрест».
2.7. Ордер на знесення, пересадку зелених насаджень Інспекція з благоустрою Одеської міської ради видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
2.8. Сухостійні та аварійні дерева оцінці не підлягають і зносяться без сплати відновної вартості на підставі актів обстеження їх стану комісією з видалення зелених насаджень, погоджених в установленому порядку із територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища.
2.9. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:
- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою, які здійснюються за рахунок коштів бюджету м. Одеси;
- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
- досягнення деревом вікової межі;
- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;
- будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій).


Секретар ради  О.А. Прокопенко

-------------------

Текст решения городского совета №5646-V от 14.04.2010 г.
опубликован в газете «Одесский вестник» от 29 апреля 2010 года № 68.

Страница создана: 2010.04.22 14:23