Рішення
Одеської міської ради
№1651-VI від 23.12.2011р.


Про продаж фізичній особі-підприємцю Моісєєву Олегу Сергійовичу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1024 га, що знаходиться в оренді фізичної особи-підприємця Моісєєва Олега Сергійовича, за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5,
для експлуатації та обслуговування будівлі складського господарства




Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання фізичної особи-підприємця Моісєєва Олега Сергійовича (далі – ФОП Моісєєв О.С., ідентифікаційний номер 2530201212) щодо продажу земельної ділянки площею 0,1024 га, що знаходиться в оренді, за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5, для експлуатації та обслуговування будівлі складського господарства, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений ПП «Бюро Проектування та Експертизи», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити вартість земельної ділянки, без урахування ПДВ, у розмірі 229 287 (двісті двадцять дев’ять тисяч двісті вісімдесят сім) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 15.11.2011 року).
2. Продати ФОП Моісєєву О.С. земельну ділянку несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, раніше надану ФОП Моісєєву О.С. в оренду, площею 0,1024 га, за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5, для експлуатації та обслуговування будівлі складського господарства.
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ФОП Моісєєвим О.С. (додається).
4. Доручити Одеському міському голові Костусєву О.О. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Дія договору оренди землі, зареєстрованого у Одеській регіональній філії ДП ЦДЗК про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 18 липня 2007 року за № 040750500096, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 2. цього рішення.
6. Зобов’язати ФОП Моісєєва О.С.:
6.1. Сплатити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення у місячний термін з моменту прийняття даного рішення.
6.2. Оформити державний акт на право власності на земельну ділянку згідно з п. 2. цього рішення.
7. У разі невиконання ФОП Моісєєвим О.С. пункту 6.1 дане рішення втрачає силу.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.



Міський голова              О. Костусєв


Страница создана: 2012.01.05 12:36