Рішення
Одеської міської ради
№1650-VI від 23.12.2011р.
 
Про продаж фізичній особі-підприємцю Абдо Гіясу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,6437 га, що знаходиться

в оренді фізичної особи-підприємця Абдо Гіяса, за адресою:

м. Одеса, 3-й Аеропортівський провулок, 4-А, для експлуатації та

обслуговування складських будівель та благоустрою прилеглої території
 
Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання фізичної особи-підприємця Абдо Гіяса (далі – ФОП Абдо Гіяс) щодо продажу земельної ділянки площею 0,6437 га, що знаходиться в оренді, за адресою: м. Одеса, 3-й Аеропортівський провулок, 4-А, для експлуатації та обслуговування складських будівель та благоустрою прилеглої території, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений Українською універсальною біржею, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити вартість земельної ділянки, без урахування ПДВ, у розмірі 1 949 123 (один мільйон дев’ятсот сорок дев’ять тисяч сто двадцять три) гривні 60 копійок на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 08.11.2011 року).
 

2. Продати ФОП Абдо Гіясу земельну ділянку несільськогосподарського призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, раніше надану ФОП Абдо Гіясу в оренду, площею 0,6437 га, за адресою: м. Одеса, 3-й Аеропортівський провулок, 4-А, для експлуатації та обслуговування складських будівель та благоустрою прилеглої території.
 

3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ФОП Абдо Гіясом (додається).
 

4. Доручити Одеському міському голові Костусєву О.О. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.
 

5. Дія договору оренди землі, зареєстрованого у Одеському міському відділі ОРФ ДП «Центр ДЗК», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 16 листопада 2010 року за № 041050500091, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 2. цього рішення.
 

6. Зобов’язати ФОП Абдо Гіяса:
6.1. Сплатити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення у місячний термін з моменту прийняття даного рішення.
6.2. Оформити державний акт на право власності на земельну ділянку згідно з п. 2. цього рішення.
 

7. У разі не виконання ФОП Абдо Гіясом пункту 6.1 дане рішення втрачає силу.
 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
 
Міський голова                О. Костусєв


Страница создана: 2012.01.05 17:24