Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2757-VI від 19.02.2013р.
Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2151-VI від 05.07.2012р.
Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №1869-VI від 19.04.2012р.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №1858-VI від 15.03.2012р.
Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №1715-VI від 28.02.2012р.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2433-VI від 21.12.2012р. 

Рішення
Одеської міської ради
№1621-VI від 23.12.2011р.

Про бюджет міста Одеси на 2012 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

  
І. Загальні положення

 

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2012 рік у сумі 2 737 910,5 тис.грн (додатки 1,2 ), у тому числі:
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 2 044 528,2 тис.грн, у тому числі:
• доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 1 329 718,9 тис.грн;
• доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 448 000,0 тис.грн;
• міжбюджетні трансферти – 266 809,3 тис.грн;
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 693 382,3 тис.грн, з них бюджет розвитку – 550 000,0 тис.грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2012 рік у сумі 2 375 955,4 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 2 026 528,2 тис.грн та видатків спеціального фонду – 349 427,2 тис.грн за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (КТКВ) (додаток 3) та головними розпорядниками коштів (додаток 4).

3. Установити обсяг повернення кредитів до бюджету у сумі 125,0 тис.грн та надання кредитів з бюджету у сумі 2 080,1 тис.грн (додаток 5).

4. Установити:
- профіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 18 000,0 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- профіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 360 000,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 6).

5. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 18 000,0 тис.грн (додаток 6), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

6. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів бюджету міста Одеси у сумі 2 000,0 тис.грн.

 

ІІ. Доходи бюджету

 

7. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Одеси у 2012 році належать:
- 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб;
- 100 відсотків податку на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Одеська міська рада;
- 100 відсотків плати за землю;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір;
- 100 відсотків реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- частина прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету;
- 100 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів;
- 80 відсотків плати за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності та передаються в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради;
- 75 відсотків плати за оренду окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об’єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, передаються в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- 100 відсотків плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада;
- державне мито в тій частині, що відповідно до законодавства зараховується до місцевого бюджету;
- адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами Одеської міської ради або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
- кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
- кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
- 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
- кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
- 75 відсотків плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами спеціальних рекламних конструкцій, що перебувають у комунальній власності (без ПДВ);
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси;
- відсотки за користування кредитом, отриманим ТОВ "Інфокс" згідно з договором оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»;
- дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету;
- додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та суб'єктам літакобудування;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
- субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
- інші субвенції.

8. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджету міста Одеси у 2012 році належать:
- 50 відсотків екологічного податку;
- 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
- 70 відсотків збору за першу реєстрацію транспортного засобу, які спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності;
- власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси, крім плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- надходження до цільового фонду, утвореного Одеською міською радою;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";
- субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
- бюджет розвитку, в тому числі:
• 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховуються до відповідних бюджетів місцевого самоврядування); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);
• 43 відсотка єдиного податку з юридичних та фізичних осіб;
• 100 відсотків коштів від приватизації та відчуження нерухомого та іншого майна департаментом комунальної власності Одеської міської ради;
• надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є власністю територіальної громади;
• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
• кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
• субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
Кошти спеціального фонду бюджету міста Одеси витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

9. Встановити, що у 2012 році всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси, зараховуються:
- суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі та розташовані на території м. Одеси, на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області районів міста та в повному обсязі передаються до доходів бюджету міста Одеси;
- суб’єктами підприємницької діяльності, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі та розташовані на території м. Одеси (крім збору за місця для паркування транспортних засобів), на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси.

 

ІІІ. Фінансування та борг бюджету

 

10. Затвердити джерела фінансування бюджету міста Одеси (додаток 6).

11. Установити на 31 грудня 2012 року граничний обсяг гарантованого боргу в сумі 365 336,0 тис.грн.

12. Встановити, що у бюджеті міста Одеси передбачені:
- за рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) витрати на погашення місцевого боргу в сумі 360 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- за рахунок загального фонду бюджету видатки на обслуговування місцевого боргу в сумі 55 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань у сумі 1 955,1 тис.грн (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»).

 

ІV. Видатки бюджету

 

13. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2012 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7). Визначити витрати депутатського фонду у сумі 12 000,0 тис.грн.

14. Затвердити в складі видатків бюджету міста Одеси кошти на реалізацію цільових програм Одеської міської ради (додаток 8).

15. Установити обсяг резервного фонду бюджету міста Одеси на 2012 рік у сумі 8 000,0 тис.грн.

16. Затвердити наступний перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Одеси за економічною структурою видатків:
• оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
• нарахування на заробітну плату (код 1120);
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
• забезпечення продуктами харчування (код 1133);
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
• виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями (код 1200);
• поточні трансферти населенню (код 1340);
• поточні трансферти іншим бюджетам (код 1320).

17. Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному обсязі за видами енергоносіїв у розрізі постачальників по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягу призначень, затверджених за КЕКВ 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”.
У тижневий термін надати ці дані для узагальнення до департаменту фінансів Одеської міської ради.
Департаменту фінансів Одеської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2012 році.
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств-енергопостачальників встановлені ліміти споживання енергоносіїв.

18. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядники бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

19. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
При цьому бюджетні зобов’язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку, компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державної казначейської служби України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.
Зобов’язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та цим рішенням (крім витрат, що здійснюються відповідно до абзацу третього цього пункту), не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендії, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

20. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені у цьому рішенні, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.
Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків коштів на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.
У такому разі розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов'язаннями зі спеціального фонду бюджету.

21. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:
- для розпорядників бюджетних коштів зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;
- для одержувачів бюджетних коштів  повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, до бюджету міста Одеси.

22. Встановити, що за бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Одеси, розташованими в одній будівлі, оплату за комунальні послуги та енергоносії проводить розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).

23. Встановити, що у бюджеті міста Одеси враховані видатки на:
- надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів „Майбутнє” у сумі 7 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки Благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» у сумі 1 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Одеси, за КТКВ 080000 „Охорона здоров’я” (головний розпорядник – управління охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб (головний розпорядник – управління охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення вакцинопрофілактики (головний розпорядник – управління освіти та науки Одеської міської ради, управління охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- заходи з ліквідації снігових заметів та ожеледиці згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.11.2011 р. №651 за КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (головний розпорядник – департамент міського господарства Одеської міської ради);
- фінансову підтримку з утримання об’єкта культурної спадщини, пам’ятки історії – Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору, в сумі 1 000,0 тис.грн за КТКВ 250404 «Інші видатки» (головний розпорядник – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради);
- співфінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних у сфері будівництва і реконструкції об’єктів соціально-культурної інфраструктури м. Одеси в сумі 5 000,0 тис.грн за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (головний розпорядник – управління капітального будівництва Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки КП «Міські дороги» на сплату фінансових зобов’язань за користування кредитом, отриманим згідно з рішенням Одеської міської ради від 09.10.2008 р. № 3417-V (зі змінами), за КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (головний розпорядник – департамент міського господарства Одеської міської ради).

24. Встановити, що за відсутністю затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення, розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність в межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради.

25. Дозволити головним розпорядникам бюджетних коштів – управлінню освіти та науки Одеської міської ради, управлінню охорони здоров’я Одеської міської ради, та розпорядникам нижчого рівня, які належать до сфери управління зазначених головних розпорядників, укладати трьохсторонні договори з постачальниками товарів та послуг відповідно до схеми (порядку) фінансування установ та закладів відповідної галузі, затвердженої розпорядженням міського голови.

26. Дозволити департаменту міського господарства Одеської міської ради та комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» укладати тристоронній договір на постачання електричної енергії з ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго».

27. Встановити, що плани використання бюджетних коштів та зміни до планів використання бюджетних коштів по комунальним підприємствам погоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради.

 

V. Взаємовідносини бюджету м. Одеси з бюджетами іншого рівня

 

28. Затвердити на 2012 рік обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 9).

 

VІ. Особливі положення

 

29. Внести до рішення Одеської міської ради від 09.11.2005р. № 4840-ІV «Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси» зміни:
- абзац 4 пункту 3 викласти в редакції: «окреме, індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об’єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, передаються в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради»;
- абзац 6 пункту 3 виключити;
- призупинити дію абзацу 7 пункту 3;
- абзац 2 пункту 9 виключити;
- абзац 3 пункту 9 викласти в редакції: «розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі визначається у розмірі 25 відсотків від експертної оцінки майна щомісяця»;
- абзац 4 пункту 9 викласти в редакції: «розмір орендної плати за окреме, індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації торговельних майданчиків визначається у розмірі 15 відсотків від експертної оцінки майна щомісяця».

30. Встановити, що в разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, орендна плата спрямовується:
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, до бюджету м. Одеси;
- 50 відсотків орендної плати – джерело доходів комунальних підприємств, які використовуються на поповнення власних обігових коштів.

50 % коштів орендної плати (без податку на додану вартість), яка фактично надійшла на рахунки комунальних підприємств, перераховуються щомісяця на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Комунальним підприємствам, які надають в оренду майно, надавати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним інформацію щодо сплати орендної плати до бюджету міста Одеси за формами, розробленими департаментом комунальної власності Одеської міської ради.

31. Встановити, що кошти за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності (крім майна та приміщень, що знаходяться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада), в тому числі податок на додану вартість, орендарі перераховують на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у м. Одеса ГУДКСУ в Одеській області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент комунальної власності Одеської міської ради без ПДВ та коштів на покриття своїх витрат перераховує їх на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 20 відсотків, але не більше 8 000,0 тис.грн, із суми коштів, що фактично надійдуть від оренди майна, приміщень, та 100 відсотків штрафних санкцій у вигляді пені за договорами оренди та страхового відшкодування при настанні страхового випадку від орендованого майна спрямовуються на:
- покриття витрат департаменту комунальної власності Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця та витрат на приватизацію та відчуження об’єктів комунальної власності;
- страхування об’єктів комунальної власності, орендованих бюджетними установами, та страхування об’єктів комунальної власності, що передаються під заставу для забезпечення кредитів;
- оплату проведення експертних оцінок та послуг комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»;
- утримання Будинку прийомів;
- погашення зобов’язань з податку на додану вартість за операціями безкоштовної передачі будівель у власність юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством України;
- інші видатки згідно із затвердженим кошторисом.
Зміни до спеціального фонду кошторису на суму залишку коштів на рахунку департаменту комунальної власності Одеської міської ради станом на 01.01.2012р. вносяться за попереднім погодженням з департаментом фінансів Одеської міської ради та в разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на 2012 рік.

32. Встановити, що кошти за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, у тому числі податок на додану вартість, зараховуються на рахунок комунального підприємства «Одесреклама». Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок комунальне підприємство «Одесреклама» без ПДВ та коштів на покриття своїх витрат перераховує їх на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 “Інші надходження”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується комунальним підприємством «Одесреклама» до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 25 відсотків, але не більше 4 660,0 тис.грн, із суми коштів, що фактично надійдуть за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, спрямовуються на:
- забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та вивісок, формування естетичного міського середовища, а також реклами на транспорті;
- забезпечення виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами та транспорті соціальної реклами, а також інформації про святкові та інші заходи, що проводяться безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування;
- розроблення проектів зовнішнього благоустрою міста Одеси, в тому числі схем розташування рекламних засобів, інших елементів міського дизайну соціально-побутового та комерційного призначення;
- здійснення технічного обстеження та обліку зовнішньої реклами на транспорті територіальної громади міста Одеси та надання відповідної інформації органам місцевого самоврядування;
- здійснення у встановленому порядку демонтажу засобів зовнішньої реклами та вивісок;
- виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування міста Одеси щодо поліпшення зовнішнього вигляду, рекламно-інформаційного простору та дизайну міського середовища міста Одеси;
- інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з департаментом фінансів Одеської міської ради.

33. Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовуються для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об’єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, передаються в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у м. Одеса ГУДКСУ в Одеській області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради без ПДВ та коштів на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень перераховує їх на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 25 відсотків, але не більше 2 000,0 тис.грн, із суми коштів, що фактично надійдуть за оренду твердого покриття під об’єктами торгівлі, направляються на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовуються для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об’єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, передаються в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, та інші видатки згідно із затвердженим кошторисом.
Зміни до спеціального фонду кошторису на суму залишку коштів на рахунку управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради станом на 01.01.2012 р. вносяться за попереднім погодженням з департаментом фінансів Одеської міської ради та в разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на 2012 рік.

34. Абзац 12 пункту 7 розділу ІI, пункт 29 розділу VІ та пункт 33 розділу VІ рішення та додаток 10 до рішення будуть застосовуватися до департаменту розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеси Одеської міської ради з дня проведення його державної реєстрації.

35. Встановити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у м. Одеса ГУДКСУ в Одеській області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради без ПДВ перераховує їх на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Плата за оренду іншого майна, що знаходиться на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, в розмірі 100 % є джерелом доходів спеціального фонду управління та спрямовується на видатки з утримання ремонтно-експлуатаційної дільниці управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради згідно із затвердженим кошторисом.

36. Встановити, що кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є джерелом доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету м. Одеси.

37. Встановити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження комунального майна, є джерелом доходів бюджету розвитку м. Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються покупцями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства у м. Одеса ГУДКСУ в Одеській області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департаментом комунальної власності Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховуються на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним у межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

38. Податки і збори (обов’язкові платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом України та надходили до бюджету міста Одеси, включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року, та суми, донараховані за актами перевірок по цим податкам та зборам (обов’язкові платежі), здійснюються в порядку, який діяв у 2010 році, та обліковуються за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів загального і спеціального фондів бюджету міста Одеси, зараховуються до бюджету міста Одеси і сплачуються платниками податку або стягуються у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

39. Державна податкова адміністрація в Одеській області відповідно до вимог пункту 5 статті 78 Бюджетного кодексу України забезпечує своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету міста Одеси затверджених Законом України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” планових показників доходів бюджету міста, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, обсягом 1 329 718,9 тис.грн.

40. Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Одеси здійснюється виконавчими органами Одеської міської ради та комунальними підприємствами, утвореними Одеською міською радою згідно з додатком 10 до цього рішення.

41. Створити цільовий фонд Одеської міської ради та затвердити положення про нього (додаток 11).

42. Створити дорожній фонд Одеської міської ради та затвердити положення про нього (додаток 12).

43. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за результатами виконання бюджету міста Одеси отримувати в:
• Міністерстві фінансів України середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів бюджету міста Одеси на 2012 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами;
• Головному управлінні Державного казначейства в Одеській області позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
• фінансових установах позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджету розвитку бюджету міста Одеси на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду. Затвердити обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів у сумі 100 000,0 тис.грн. Видатки на обслуговування позичок здійснювати за рахунок коштів загального фонду бюджету.

44. Встановити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Одеси на 2012 рік, без урахування міжбюджетних трансфертів, не менше ніж на 5 відсотків за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду та за умови перевиконання доходної частини спеціального фонду бюджету міста Одеси в частині бюджету розвитку, зміни до бюджету міста Одеси на 2012 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.

45. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за поданням департаменту фінансів Одеської міської ради, погодженим постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів, коригувати бюджет міста Одеси на 2012 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 44.

46. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради:
- здійснювати протягом 2012 року коригування бюджету в частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Одеською міською радою;
- за рішенням Одеської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Одеською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за попереднім погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

 

VІІ. Прикінцеві положення

 

47. Рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.

48. Додатки 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

49. Привести розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність до рішення Одеської міської ради “Про бюджет міста Одеси на 2012 рік”.

50. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                      О. Костусєв

  

Додатки 3, 4, 5, 6, 7, 8 до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011р. №1621-VI

Додатки 1, 2, 9, 10 до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011р. №1621-VI

Додаток 11 до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011р. №1621-VI

Додаток 12 до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011р. №1621-VI


Страница создана: 2012.01.06 15:49