Втратило чинність

Рішення
Одеської міської ради
№1649-VI від 23.12.2011р. 

   

Про продаж ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕВАС»
 земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 0,0210 га, що знаходиться
в оренді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «СЕВАС», за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів,
32-А, для експлуатації та обслуговування павільйону-бару
 (окремо стояча одноповерхова будівля кафе-бару)
 з літнім майданчиком
 
 
 
               Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕВАС» (далі – ТОВ «СЕВАС», ідентифікаційний код 20962132) щодо продажу земельної ділянки площею 0,0210 га, що знаходиться в оренді, за адресою:  м. Одеса, вул. Космонавтів, 32-А, для експлуатації та обслуговування павільйону-бару (окремо стояча одноповерхова будівля кафе-бару) з літнім майданчиком, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений Українською універсальною біржею, Одеська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити вартість земельної ділянки, без урахування ПДВ, у розмірі        216 352 (двісті шістнадцять тисяч триста п’ятдесят дві) гривні 50 копійок на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 01.11.2011 року).
2. Продати ТОВ «СЕВАС» земельну ділянку несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, раніше надану ТОВ «СЕВАС» в оренду, площею 0,0210 га, за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32-А, для експлуатації та обслуговування павільйону-бару (окремо стояча одноповерхова будівля кафе-бару) з літнім майданчиком.
3. Погодити проект  договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та   ТОВ «СЕВАС» (додається).
4. Доручити Одеському міському голові Костусєву О.О. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Дія договору оренди земельної ділянки, який зареєстрований  у Книзі записів договорів на право тимчасового користування землею (у тому числі на умовах оренди) 06 червня 2002 року за № 627/31, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 2. цього рішення.
6. Зобов’язати ТОВ «СЕВАС»:
6.1. Сплатити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення у місячний термін з моменту прийняття даного рішення.
6.2. Оформити державний акт на право власності на земельну ділянку згідно з п. 2. цього рішення.
7. У разі не виконання ТОВ «СЕВАС» пункту 6.1 дане рішення втрачає силу.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
 
 
 
 Міський голова                                                                                                 О.Костусєв

Страница создана: 2012.01.06 16:40