Рішення
Одеської міської ради
№1648-VI від 23.12.2011р.

 

Про продаж Товариству з
обмеженою відповідальністю
«Лузанівка» земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
площею 0,7336 га, що знаходиться
в оренді Товариства з обмеженою
відповідальністю «Лузанівка»,
за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 4,
для експлуатації та обслуговування
адміністративно-побутових та складських приміщень
 
 
 
Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лузанівка» (далі –ТОВ «Лузанівка», ідентифікаційний код 22481842) щодо продажу земельної ділянки площею 0,7336 га, що знаходиться в оренді, за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 4, для експлуатації та обслуговування адміністративно-побутових та складських приміщень, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений ПП «Бюро Проектування та Експертизи», Одеська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити вартість земельної ділянки, без урахування ПДВ, у розмірі        897 000 (вісімсот дев’яносто сім тисяч) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 15.11.2011 року).
2. Продати ТОВ «Лузанівка» земельну ділянку несільськогосподарського призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, раніше надану ТОВ «Лузанівка» в оренду, площею 0,7336 га, за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 4, для експлуатації та обслуговування адміністративно-побутових та складських приміщень.
3. Погодити проект  договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та  ТОВ «Лузанівка» (додається).
4. Доручити Одеському міському голові Костусєву О.О. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Дія договору оренди землі, який зареєстрований у Одеському міському відділі ОРФ ДП «Центр ДЗК» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 25 листопада 2010 року за № 041050500099, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 2. цього рішення.
6. Зобов’язати ТОВ «Лузанівка»:
6.1. Сплатити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення у місячний термін з моменту прийняття даного рішення.
6.2. Оформити державний акт на право власності на земельну ділянку згідно з п. 2. цього рішення.
7. У разі не виконання ТОВ «Лузанівка» пункту 6.1 дане рішення втрачає силу.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
 
 
 
 Міський голова                                                                                                 О.Костусєв

Страница создана: 2012.01.06 16:56