Рішення
Одеської міської ради
№2435-VI від 21.12.2012р.

Про надання дозволу КП «Теплопостачання міста Одеси»
на підписання угоди з ПАТ «КБ «НАДРА»
про продовження терміну дії кредитних договорів:
№ 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005;
№05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005


Відповідно до пункту 27 частини 1 статті 26, статті 60, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про заставу», статей 6, 14 Закону України «Про іпотеку», враховуючи наявність заборгованості комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» за кредитами, раніше отриманими комунальними підприємствами «Одестеплокомуненерго» за кредитним договором №05/07/2005/980-К/364 від 25.07.05р. згідно з рішенням Одеської міської ради від 15.07.05 №4216-ІV; «Одесатеплоенерго» за кредитним договором №05/07/2005/980-К/363 від 25.07.05р. згідно з рішенням Одеської міської ради від 15.07.05 №4217-ІV, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» на продовження строку повернення кредитів, раніше отриманих комунальними підприємствами «Одестеплокомуненерго» та «Одесатеплоенерго» у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «НАДРА» згідно з:
- рішенням Одеської міської ради від 15.07.05 №4216-ІV і кредитним договором №05/07/2005/980-К/364 від 25.07.05р. на термін до 30.04.2014р;
- рішенням Одеської міської ради від 15.07.05 №4217-ІV і кредитним договором №05/07/2005/980-К/363 від 25.07.05р. на термін до 31.12.2016р.

2. Вважати таким, що втратив чинність п.1 рішення Одеської міської ради від 20.01.2009р. №4080-V «Про надання дозволу КП «Теплопостачання міста Одеси» на підписання угоди з ВАТ КБ «НАДРА» про продовження терміну дії кредитних договорів: № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005; №05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

3. Доручити директору комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» укласти та підписати додаткові угоди до кредитних договорів з Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра» про продовження терміну дії кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005 і №05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 на умовах, визначених у п.1 цього рішення.

4. Доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, на підставі довіреності, наданої Одеським міським головою, укласти з Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «НАДРА» додаткові угоди до договорів іпотеки нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси, переданого у заставу, на умовах, зазначених у п.1 цього рішення, для забезпечення виконання зобов'язань з повернення кредитів та сплати відсотків за користування кредитами, наданими за кредитними договорами №05/07/2005/980-К/364 від 25.07.05 згідно з рішенням Одеської міської ради від 15.07.05 №4216-IV; № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.05 згідно з рішенням Одеської міської ради від 15.07.05 №4217-IV.

5.Дозволити комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» здійснювати погашення кредитів за рахунок коштів, які надходять на рахунок підприємства від департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради в рахунок погашення заборгованості за нараховану муніципальну допомогу малозабезпеченим верствам населення за послуги теплопостачання, надані комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу та з планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                         О. Костусєв


Страница создана: 2013.01.02 18:30