Рішення
Одеської міської ради
№2441-VI від 21.12.2012р.

 

Про затвердження звіту про виконання Програми підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2010-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 р. № 4957-V

 
Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України  «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про державну підтримку малого підприємництва в Україні», у зв'язку із закінченням терміну дії Програми підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2010-2011 роки, Одеська міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
1. Затвердити  звіт  про  виконання Програми підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2010-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 р. № 4957-V (додається).
 
2. Рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 р. № 4957-V «Про затвердження Програми підтримки малого підприємництва в м. Одесі   на 2010-2011 роки» зняти з контролю як таке, що виконано у повному обсязі.


 

 
Міський голова                                     О. Костусєв
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
№2441-VI від 21.12.2012р
Звіт про виконання
Програми підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2010-2011 роки
 
Програма підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2010-2011 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010р. № 4957-V (далі - Програма).
Метою Програми є підтримка малого підприємництва, усунення зайвих адміністративних бар'єрів на шляху його розвитку та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність.
На виконання Програми виконавчі органи Одеської міської ради протягом звітного періоду здійснили комплекс заходів, спрямованих на покращення умов започаткування та ведення підприємницької діяльності.
Було продовжено роботу із впорядкування дозвільної системи відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Робота дозвільного центру була спрямована на виконання Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Указу Президента України від 03.09.2007р. № 816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 21.05,09р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
На даний час в дозвільному центрі ведуть прийом представники 36 дозвільних органів, у т.ч. 15 органів обласного підпорядкування.
В межах дозвільного центру протягом 2010-2011 років від суб'єктів господарювання прийнято для розгляду 32 179 дозвільних справ, видано - 26 979 документів дозвільного характеру. Крім того, спеціалістами центру надано близько 60 тис. консультацій.
З метою створення єдиного дозвільного інформаційного середовища дозвільним центром протягом звітного періоду продовжувалась робота щодо удосконалення комп'ютерної автоматизованої системи, яка сприятиме вирішенню питань організації взаємодії між всіма учасниками дозвільного центру.
Розвитку підприємницької діяльності сприяє забезпечення суб'єктів малого підприємництва майновими ресурсами, що здійснюється шляхом надання в оренду та приватизації нежитлових приміщень комунальної власності. Суб'єктам малого підприємництва з боку Одеської міської ради надається допомога щодо передачі в оренду приміщень комунальної власності.
Продаж та оренда комунального майна міста здійснюється департаментом комунальної власності Одеської міської ради згідно з Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про приватизацію державного майна», рішенням Одеської міської ради від 28,04.2000 р. № 946-Ш «Про механізм вітчудження об'єктів комунальної власності», а також рішенням Одеської міської ради від 09.11.2005 р. № 4840-ІУ «Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду комунального майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Одеси». Протягом 2 років укладено 196 договорів оренди нежитлових приміщень загальною площею 37 142,94 кв.м, 274 договори купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 42107,7 кв.м.
З метою підтримки малого бізнесу, залучення безробітних до самозайнятості та організації підприємницької діяльності й утворення нових робочих місць на базі Одеського міського центру зайнятості протягом 2010-2011 рр. було проведено 287 семінарів з підприємницької діяльності. До участі в цих семінарах залучалися працівники податкової служби Малиновського району, Пенсійного фонду Київського, Приморського, Суворовського районів, бізнес-інкубатора «Політех-Консалт», управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради. У заходах взяли участь 3 578 осіб, з них 284 започаткували власну справу. За участю соціального партнера - ТОВ «Арт-перфоманс» та практичних психологів з Одеського інституту удосконалення вчителів відбулось 31 засідання клубу «Жіноча ліга», в яких взяли участь 1330 осіб.
Для підвищення ефективності виконання заявок роботодавців та вирішення проблем ринку праці в Одеському міському центрі зайнятості тричі на тиждень проводяться міні-ярмарки вакансій, які є однією із найбільш ефективних форм співпраці з роботодавцями, даючи змогу безпосереднього спілкування роботодавців та великої кількості шукачів роботи. Протягом звітного періоду було проведено 280 ярмарок вакансій, які відвідали 9 642 особи, з них працевлаштоване 1014 осіб.
Спільно з Центром розвитку підприємництва і малого бізнесу проведено 5 «круглих столів», на яких обговорювались проекти нормативно-правових актів, які суттєво впливають на розвиток малого підприємництва в місті.
Спільно з Інститутом післядипломної освіти було організовано та проведено 5 семінарів для підприємців-початківців. У семінарах взяли участь 80 учасників.
Навчальним закладом післядипломної освіти «Інститут морегосподарства та підприємництва» надавалась консультативна допомога новоствореним юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з питань чинного законодавства, системи оподаткування тощо. Всього отримали консультацій 120 осіб.
Управлінням           економіки,          інвестиційної          політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради за участю керівників громадських організацій, вчених, кредитних установ та підприємців проведено низку телевізійних передач «Бізнес-акцент», де обговорювались питання, які сприяють розвитку підприємництва (кредитування малого бізнесу, створення галузевих рад, бізнес-інкубаторів, кластерів та ін.).
Спільно з Одеською міською організацією роботодавців та суб'єктами підприємництва були організовані та проведені урочистості, присвячені Дню підприємця, на яких були відзначені найкращі підприємці.
Спільно з науково-виробничим центром «Банто» розроблені, виготовлені та розповсюджені серед підприємців міста інформаційні матеріали, які охоплюють маркетингові та інвестиційні питання і призначені як для діючих підприємців, так і громадян міста, які прагнуть до самозайнятості.
Протягом 2010 року Центром реалізації проектів було підготовлено та проведено 6 семінарів з питань розробки бізнес-проектів для суб'єктів малого підприємництва.
За підсумками підготовлених бізнес-проектів та тих, що надійшли окремо (всього 40 бізнес-проектів), Центром реалізації проектів було проведено конкурс бізнес-проектів. У ході роботи комісії відібрано 10 проектів. Найкращі бізнес-проекти були направлені до Одеської обласної державної адміністрації для участі в обласному конкурсі.
З метою заохочення молоді до підприємництва 15-19 березня 2010 року управлінням молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради було проведено І етап регіонального туру всеукраїнського конкурсу бізнес-планів у сфері молодіжного підприємництва. ЗО номінантів та 20 бажаючих осіб (діти та батьки з багатодітних сімей, молодь з особливими потребами), більшість з яких студенти вищих навчальних закладів, а 7 - безробітні висуванці міського центру праці, орієнтовані на самозайнятість, опанували навчальну програму за курсом бізнес-планування та одержали відповідні електронні посібники.
Протягом 2010 року відповідно до укладеної управлінням молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради угоди рекрутингова агенція «Департамент ресурсів» на благодійних (безоплатних) засадах здійснила тренінги та професійне тестування 280 випускників 9-11-х класів загальноосвітніх шкіл міста Одеси з числа вихованців багатодітних сімей. Молоді та їхнім батькам надано практичне сприяння у розбудові кар'єри (обрання майбутнього фаху, навчального закладу, потенційного роботодавця, розбудова власного бізнесу).
Розпорядженням міського голови від 14.10.2010 р. № 2130-01р у місті Одесі створено галузеву Раду підприємців у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики, до складу якої входять представники та керівники перукарень та салонів краси. Протягом 2011 року було проведено 12 розширених засідань, в яких взяли участь члени галузевої Ради та підприємці, які здійснюють свою діяльність в зазначеній галузі, з обговоренням нагальних для них проблемних питань та пошуком шляхів їх вирішення.
5 вересня 2010 року управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради спільно з Одеською міською організацією роботодавців до Дня підприємця було нагороджено почесними відзнаками Одеського міського голови «Подяка» та Почесними грамотами виконавчого комітету Одеської міської ради 9 підприємців міста за сумлінну працю і досягнення високих показників у роботі, високий професіоналізм, участь у благодійних акціях, а також у благоустрої міста.
За підсумками господарської діяльності малих підприємств міста у 2010 році було проведено конкурс "Кращий підприємець року", 13 кращих підприємців отримали дипломи конкурсантів у 6 номінаціях ("Кращий підприємець у сфері виробництва", "Кращий підприємець у сфері торгівлі", "Кращий підприємець у сфері послуг", "Кращий підприємець у сфері туристичного бізнесу", "Молодий підприємець року" та "Меценат року").
У рамках виконання заходів Програми управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради спільно з ТОВ «Ріак-інформ» проведено низку телевізійних передач в програмі «Бізнес-акцент» з таких актуальних для підприємництва питань, як: створення міських галузевих Рад підприємців, залучення інвестицій в економіку міста, впровадження та формування кластерної політики.
З метою підтримки малого підприємництва та стимулювання конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників управлінням економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради проводилася координація виставково-ярмаркової діяльності. Відповідно до Єдиного календарного плану проведення ВИСТАВОК і ЯРМАРОК у м. Одесі протягом 2010-2011 рр. проведено 218 виставково-ярмаркових заходів, з них 131 виставка та 153 ярмарки.
Найпопулярнішими із заходів були виставки, присвячені виноробству, будівництву, меблям, ювелірним виробам, навігаційному обладнанню, обладнанню для салонів краси, готельному бізнесу.
 
Ресурсне забезпечення Програми
 
На виконання заходів Програми з бюджету міста у 2010-2011 роках були профінансовані видатки на загальну суму 191,8 тис.грн:

 

 

3/п
Заходи Програми
Бюджет міста на 2010-2011 рр, (тис. грн)
заплановано
виконано
1
2
3
4
1.
Надання консультацій суб'єктам підприємницької діяльності. Проведення методичних семінарів з питань здійснення регуляторної політики та Інших питань
6,5
6,5
2.
Проведення громадських слухань, семінарів, «круглих столів» при розгляді та аналізі регуляторних актів щодо створення сприятливих умов у фінансово-господарській діяльності для суб'єктів малого підприємництва
6,0
6,0
3.
Підтримка та інформаційне оновлення Веб-сайту для оперативного інформування суб'єктів малого підприємництва з актуальних питань розвитку підприємницької діяльності
15,0
15,0
4.
Сприяння функціонуванню Інформаційно-аналітичного центру підприємництва з надання консультативної допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприемцямз питань чинного законодавства, системи оподаткування тощо
 
20,0
20,0
5.
Проведення телевізійних передач з актуальних для підприємництва питань
35,0
26,8
6.
Проведення заходів з нагоди святкування Дня підприємця. Продовження практики проведення щорічногоконкурсу «Кращий підприємець року»
12,0
12,0
7.
Сприяння розробленню та виготовленню інформаційно-презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості та пропозиції міста (СВ, інвестиційний довідник)
22,0
22,0
8.
Сприяння проведенню занять з розробки бізнес -проектів суб'єктами малого підприємництва
6,5
 
6,5
9.
Сприяння участі суб’єктів малого підприємництва м. Одеси в конкурсі бізнес-планів відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 05.07.2007 року № 438/А-2007 «Про проведення конкурсу бізнес-планів серед суб'єктів малого підприємництва»
10,0
10,0
10.
Видання брошур, методичної літератури та інших друкованих матеріалів для суб'єктів малого підприємництва з питань впровадження дозвільної реформи, роз'яснення порядку видачі документів дозвільного характеру, бухгалтерського обліку та інших актуальних питань
30,0
30,0
11.
Сприяння проведенню занять з перепідготовки підприємців-початківців та соціальне незахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів) та організація їх навчання із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців-практиків
32,0
32,0
12.
Проведення зустрічей, «круглих столів» представників органів влади і громадських об'єднань підприємців з актуальних для підприємництва питань
5,0
5,0
 
Всього:
200,0
191,8

 

Виконання Програми сприяло подальшому розвитку малого підприємництва в м. Одесі. Протягом 2 років у місті у сфері підприємництва створено 28,2 тисяч нових робочих місць, що становить майже 92 % від загальної кількості новостворених робочих місць.

За 2 роки було зареєстровано 14,7 тис. суб'єктів господарської діяльності; ліквідовано - 7,2 тис. од.

Протягом 2010-2011 років кількість суб'єктів малого підприємництва збільшилась з 111,1 тис. од. до 115,9 тис. од. При цьому кількість фізичних осіб-підприємців збільшилась з 94,4 тис. од. до 99,3 тис. од. Водночас, кількість малих підприємств зменшилась з 17,4 тис. од. до 16,6 тис. од.

Розвиток малого підприємництва в м. Одесі
 
      На 01.01.2010 р.            На 01.01.2011 р.            На 01.01.2012 р.
 
                                        • Кількість малих підприємств (од.) - І Кількість фізичних осіб-підприємців (осіб)
 
 
 
Секретар ради                                                                    О. Бриндак

Страница создана: 2013.01.14 17:06