Рішення
Одеської міської ради
№ 2478-VI від 21.12.2012р.

 

Про надання згоди на списання основних засобів з балансу департаменту фінансів Одеської міської ради
 
 
 
Відповідно до частини 30 ст. 26, частини 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», рішення Одеської міської ради від 19.10.2011р. № 1377 - VI «Про затвердження Порядку списання майна та об’єктів комунальної власності», Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати згоду на списання з балансу департаменту фінансів Одеської міської ради основних засобів, непридатних для подальшого використання, що підлягають списанню, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування бюджету та фінансів.
 
 
 
 
Міський голова                                                   О. Костусєв
 
 
 
  
 
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 2478-VI від 21.12.2012р. 
 
 
ПЕРЕЛІК
основних засобів департаменту фінансів Одеської
міської ради, непридатних для подальшого
використання, що підлягають списанню
 
 
№ п.п
Найменування обладнання
Інвентарний №
Рік введення
 в експлуатацію
 
 
Кількість
Балансова вартість
грн.
Знос %
1
2
3
4
5
6
7
1
Компьютер PIII 850DIMM 64
10480088
15.06.2001
1
6777,00
100%
2
Раб.ст.CPU PIII866DIMM128
10480090
17.09.2001
1
6236.00
100%
3
Компьютер PII Celeron 4006.4
CDR 16
10480022
29.12.1999
1
6491,00
100%
4
Комп. CPU PIII - 1000mz/128
10480048
30.06.2004
1
7166,00
100%
5
Комп. CPU PIII - 1000mz/128
10480039
30.06.2004
1
6863,00
100%
6
Сервер CPU PIII-550DIMM64-1
10480020
16.08.2000
1
7918,00
100%
7
Раб.ст.CPU PIII866DIMM128-1
10480022
19.09.2001
1
6236,00
100%
8
Сервер CPU PIII-550DIMM64-1
10480029
16.08.2000
1
7918,00
100%
9
Комп. CPU PIII-1000mb815E
10480042
30.06.2004
1
6863,00
100%
10
Копир. ап.
XEROX 5915
10490023
03.01.2001
1
8857,00
100%
Всього разом:
 
 
71325,00
 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                      О.Б. Бриндак 
 
 

 

 


Страница создана: 2013.01.15 16:26