Рішення
Одеської міської ради
№2534-VI від 21.12.2012р.

Про внесення змін до Статуту комунальної установи

«Міська поліклініка №6», затвердженого рішенням

Одеської міської ради від 18.11.2003 року № 1907-ІV
 
Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України, у зв’язку з необхідністю приведення Статуту установи у відповідність з вимогами чинного законодавства, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Міська поліклініка №6», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18.11.2003 року №1907-ІV (додаються).
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати зміни до Статуту комунальної установи «Міська поліклініка №6», відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров’я.

Міський голова                            О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
Від 21.12.2012р. №2534-VI

 

ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6»,
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ЗА №1111 ВІД 03.03.2004 РОКУ

ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ

 

1. Статтю 3 доповнити пунктом 3.3. такого змісту:
«3.3. Установа здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров'я, трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом».

2. Пункт 6.2. статті 6 викласти у новій редакції:
«6.2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника Установи здійснюється Одеським міським головою за поданням начальника Управління. Керівник Установи призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту. Строк найму, права, обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом».

3. Пункт 9.5. статті 9 викласти у новій редакції:
«9.5. У разі ліквідації Установи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації».

Секретар ради                    О. Бриндак


Страница создана: 2013.01.16 18:18