Рішення
Одеської міської ради
№2546-VI від 21.12.2012р.
 
Про внесення змін до Статуту комунальної установи

«Міська стоматологічна поліклініка №3», затвердженого

рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 року №1658-VІ

 

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України, у зв’язку з необхідністю приведення Статуту установи у відповідність з вимогами чинного законодавства, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка №3», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 року № 1658-VI (додаються).
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати зміни до Статуту комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка №3», відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров’я.
 
Міський голова                          О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
Від 21.12.2012р. №2546-VI

 

ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №3»,
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ЗА №15561050006000750 ВІД 29.10.2012 РОКУ

ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ

 

1. Пункт 2.4. статті 2 викласти у новій редакції:
«2.4. До складу Установи без права юридичної особи входять:
- стоматологічне відділення, розташоване за адресою: Україна, 65016, м. Одеса, Фонтанська дор., 30/32;
- стоматологічне відділення, розташоване за адресою: Україна, 65104, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 60;
- стоматологічне відділення, розташоване за адресою: Україна, 65074, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 60».

2. Статтю 3 доповнити пунктом 3.3. такого змісту:
«3.3. Установа здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров'я, трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом».

3. Пункт 5.4. статті 5 виключити.

4. Пункт 6.2. статті 6 викласти у новій редакції:
«6.2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника Установи здійснюється Одеським міським головою за поданням начальника Управління. Керівник Установи призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту. Строк найму, права, обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом».

5. Пункт 6.5. статті 6 викласти у новій редакції:
«6.5. Право першого підпису на фінансових документах має головний лікар Установи. Право другого підпису на фінансових документах має головний бухгалтер централізованої бухгалтерії, що обслуговує Установу».

6. Статтю 7 викласти у новій редакції:
«7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ
7.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету, власні надходження, у тому числі надходження від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.
7.2. Установа витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів.
7.3. Бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності Установи здійснюється централізованою бухгалтерією при лікувально-профілактичній установі, визначеній розпорядженням міського голови.
7.4. Фінансування установи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до схеми фінансування галузі «Охорона здоров'я», затвердженої розпорядженням міського голови.
7.5. Відносини Установи з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються за договорами.
7.6. Установа за згодою Засновника здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України».

7. Пункт 9.5. статті 9 викласти у новій редакції:
«9.5. У разі ліквідації Установи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації».

Секретар ради                         О. Бриндак


Страница создана: 2013.01.17 13:21