Рішення
Одеської міської ради
№2563-VI від 21.12.2012р.

Про внесення змін до положення про комунальну установу

«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», затвердженого

рішенням Одеської міської ради від 11.10.2004р. №3183-ІV

Відповідно до підпункту 30 ст. пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. №87, у межах реалізації заходів з оптимізації діяльності дитячих спеціалізованих закладів соціальної спрямованості в м. Одесі, з метою збільшення кількості наданих дітям реабілітаційних послуг Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до положення комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.10.2004 р. №3183-ІV (додаються).

2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи з реєстрації змін до положення комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію у справах молоді та спорту Одеської міської ради.

Міський голова                         О.Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
№ 2563-VI від 21.12.2012р.

 

ЗМІНИ
ДО ПОЛОЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ»,
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ЗА № 15561050005004587 ВІД 10.07.2012р.

 

1. Викласти п. 1.4. розділу І «Загальні положення» у наступній редакції:
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (далі - центр) - заклад соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги».

2. Викласти п. 2.8. розділу ІІ «Структура Центру» у наступній редакції:
«Групи тривалого (стаціонарного) перебування формуються з дітей, які потребують тривалої соціально-психологічної реабілітації».
«Групи денного перебування формуються з дітей, які проживають у сім’ях, інтернатних закладах тощо та потребують соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги».

3. Викласти п. 3.8. розділу ІІІ «Умови перебування дітей у Центрі» в наступній редакції: «Дитина може перебувати у Центрі протягом часу, необхідного для її реабілітації, але не більше ніж 9 місяців у разі стаціонарного перебування та 12 місяців – денного перебування. Термін перебування дитини у Центрі визначається психолого-медико-педагогічною комісією з погодженням зі службою у справах дітей Одеської міської ради».

4. Викласти п. 3.13 розділу ІІІ «Умови перебування дітей у Центрі» у наступній редакції:
«Рішення про вибуття дитини з центру приймається відповідною службою у справах дітей».

Ці зміни є невід’ємною частиною положення.

Секретар ради                         О.Б. Бриндак


Страница создана: 2013.01.17 14:32