Внесено зміни рішенням № 458-VII від 16.03.2016р. 

 

Рішення
Одеської міської ради
№2766-VI від 19.02.2013р.

Про затвердження Положення про міський фонд охорони

навколишнього природного середовища міста Одеси у новій редакції 
 
Відповідно до пункту 25 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 15, 19, 47, 48 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Бюджетного кодексу України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси у новій редакції (додається).
 

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 29.09.2005 року № 4399-ІV «Про положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси».
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.

 

 

Міський голова                       О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 19.02.2013р. №2766-VI

 

Положення
про міський фонд охорони навколишнього природного середовища
міста Одеси у новій редакції

 

1. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси (далі - Фонд), створено відповідно до пункту 25 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Використання коштів Фонду затверджується та контролюється Одеською міською радою.
2. Фонд утворюється у складі бюджету міста Одеси за рахунок:
2.1. Частини екологічного податку згідно із законом;
2.2. Частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності згідно з чинним законодавством;
2.3. Цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян;
2.4. Інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Нормативи відрахувань екологічного податку та грошових стягнень, що зараховуються до Фонду, визначаються Бюджетним кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.
3. Платежі до бюджету міста Одеси, зазначені у пункті 2 цього Положення, є джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси і зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області.
4. Кошти Фонду можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров`я населення та на фінансування природоохоронних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
5. Кошти Фонду витрачаються на заходи, передбачені у пункті 4 цього Положення, відповідно до програм, затверджених Одеською міською радою.
Невикористані в поточному році кошти Фонду вилученню не підлягають і переходять на наступний рік.
Витрати на поточний рік складаються в обсязі прогнозних надходжень до Фонду, з урахуванням залишку коштів Фонду на початок року.
6. Головним розпорядником коштів Фонду є департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та інші виконавчі органи Одеської міської ради у межах бюджетних призначень, визначених відповідно до програм, затверджених Одеською міською радою та рішенням Одеської міської ради «Про бюджет міста Одеси» на відповідний рік.
Фінансування природоохоронних заходів по кожній окремій позиції здійснюється за розпорядженням міського голови після узгодження з постійною комісією Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій та постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів. Підготовка розпоряджень і контроль за їх виконанням покладається на відповідних головних розпорядників бюджетних коштів.
7. Одеська міська рада щорічно розглядає та затверджує звіт про витрати коштів Фонду.
Щорічний звіт про використання коштів Фонду підлягає обов’язковому обнародуванню у засобах масової інформації. 
 
Секретар ради                                   О.Б.Бриндак


Страница создана: 2013.02.28 18:17