Внесено зміни рішенням Одеської міської ради № 154-VIII від 17.03.2021 р.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2283-VII від 26.07.2017р.

Рішення
Одеської міської ради
№3333-VI від 16.04.2013р.

Про затвердження Порядку списання об'єктів комунальної власності

Відповідно до пунктів 1, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності» (зі змінами) та з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна бюджетних установ та комунальних підприємств, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок списання об'єктів комунальної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами (додається).
2. Дія цього рішення поширюється на майно, що передане установам, організаціям та комунальним підприємствам.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 19.10.2011 р. № 1377-VI «Про затвердження Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності.

Міський голова                    О. Костусєв

Додаток до рішення
Одеської міської ради
№3333-VI від 16.04.2013 р.

Порядок списання об'єктів комунальної власності

Об'єкти комунальної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами списуються суб'єктами господарювання згідно з Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 із змінами (далі «Порядок»).

Списання майна здійснюється у спосіб, передбачений «Порядком».

Суб'єктами господарювання є бюджетні установи та організації, які утримуються за рахунок коштів бюджету м. Одеси та комунальні підприємства, які утворені Одеською міською радою.
 

Для бюджетних установ рішення про списання майна приймається в залежності від вартості майна:
 

а) списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника установи з дозволу керівника установи вищого рівня (головного розпорядника);
 

б) списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить більш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням Одеської міської ради.
 

Для комунальних підприємств дозвіл на списання надається Одеською міською радою.
  
Секретар ради                            О.Б. Бриндак


Страница создана: 2013.04.30 14:38