Рішення
Одеської міської ради
№6013-VI від 24.12.2014р.

 

Про внесення змін до Програми розвитку
та реконструкції Одеського зоопарку
«Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки,
затвердженої рішенням Одеської міської ради
від 19.02.2013 р. № 2776-VІ


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення зоопарку, що має відповідати сучасним світовим стандартам, становлення Одеського зоопарку як регіонального центру з розведення рідкісних і зникаючих видів, покращення іміджу Одеського зоопарку з метою залучення відвідувачів і туристів як до зоопарку, так і до міста в цілому, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 р. № 2776-VІ (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.Міський голова Г. Труханов

 Додаток до рішення
Одеської міської ради
№6013-VI від 24.12.2014р.

Зміни до Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням
Одеської міської ради від 19.02.2013 р. № 2776-VІ1. Внести зміни до Паспорту Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки та викласти його у наступній редакції:

ПАСПОРТ
Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку
«Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки
(далі – Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми – комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».
2. Розробник Програми – комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».
3. Співрозробники Програми – відсутні.
4. Учасники Програми – комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», департамент культури та туризму Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління реклами Одеської міської ради, департамент комунальної власності Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.
5. Відповідальний виконавець Програми – управління капітального будівництва Одеської міської ради.
6. Термін реалізації Програми – 2013-2022 р.р.
7. Етапи виконання Програми:
І етап – 2013-2015 р.р.
ІІ етап – 2015-2016 р.р.
ІІІ етап – 2016-2017 р.р.
IV етап – 2017-2018 р.р.
V етап – 2018-2019 р.р.
VI етап – 2019-2020 р.р.
VII етап – 2020-2022 р.р.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 99 995,8 тис. гривень, у тому числі:
8.1. кошти бюджету міста Одеси – 99 995,8 тис.грн.
8.2. кошти інших бюджетів – 0,0 тис.грн.
8.3. кошти інших джерел – 0,0 тис.грн.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.

2. Внести зміни до розділу 3 Програми та викласти його у наступній редакції:

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ;
СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за допомогою визначення ступеня та повноти вирішення визначених у її рамках завдань:
1. Забезпечення роботи зоопарку в межах сучасного правового поля, затвердження повного пакету правовстановлюючої документації. Складання та затвердження Проекту організації території та генерального плану реконструкції.
2. Благоустрій господарської інфраструктури зоопарку, підведення всіх комунікацій, винос господарських служб з експозиційної зони.
3. Реалізація принципу «Зоопарк - для людей». Благоустрій пішохідної та зеленої зон, забезпечення можливостей повноцінного сімейного відпочинку. Сучасна організація інформаційного простору на території зоопарку. Проведення всієї реконструкції без закриття зоопарку.
4. Поетапна реконструкція старих і будівництво нових експозицій, які відповідають сучасним європейським та світовим вимогам, що надають комфортне утримання тваринам, значущих для іміджу зоопарку і міста, що забезпечують увагу суспільства і підвищення відвідуваності зоопарку.
5. Поповнення колекції тварин новими видами, здатними збагатити колекцію, значно збільшити її експозиційну та наукову цінність. Успішне розмноження багатьох видів, у тому числі рідкісних і зникаючих. Створення експозицій з використанням новаторських ідей.
6. Проведення повноцінних наукових досліджень, участь в українських та міжнародних наукових конференціях. Співпраця з українськими та зарубіжними зоопарками, заповідними об’єктами і науковими центрами, громадськими організаціями і фондами, що сприяють розвитку зоопаркової справи.
7. Значне збільшення власних доходів зоопарку шляхом збільшення відвідуваності, реалізації тварин, розширення зони обслуговування відвідувачів, збільшення різноманітності пропонованих послуг, будівництва нових об’єктів із застосуванням сучасних економічних технологій експлуатації, розвитку програми «Стань опікуном» та інших спонсорських програм і т.п. Таким чином, відбудеться значне зменшення фінансування зоопарку з бюджету міста.
8. Утримання невисоких цін на відвідування зоопарку із залученням великої кількості відвідувачів для збереження статусу зоопарку, як соціально-культурного об’єкта, доступного для широких верств населення м. Одеси.
9. Активна співпраця зі ЗМІ, постійне висвітлення всіх значущих подій (свята, природоохоронні акції, приплід, придбання тварин, участь у наукових програмах, будівництво нових об’єктів тощо). Досвід останнього року роботи показав, що співпраця зі ЗМІ дозволяє значно підвищити зацікавленість одеситів справами зоопарку. Слід практикувати регулярні публічні звіти про роботу зоопарку і широке оприлюднення планів роботи, проведення прес-конференцій.
Виходячи з цього, нам представляється доцільним будувати стратегію розвитку зоопарку за умови реалізації програмних заходів шляхом:
- розширення території зоопарку за рахунок території складів трамвайного депо (0,5765 га);
- відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» розробка нового «Проекту організації території Одеського зоопарку, як об’єкту природно-заповідного фонду України» на 10 років;
- отримання державного акту на постійне користування земельною ділянкою;
- розроблення та затвердження Генерального плану реконструкції Одеського зоопарку;
- благоустрою в господарської зоні зоопарку автостоянки (4000 кв.м) для відвідувачів з організацією другого входу в зоопарк;
- реконструкції головного входу до зоопарку з вул. Новощепний ряд;
- підведення інженерних мереж: каналізації на всій території зоопарку, електропостачання з обладнанням другого електричного введення від непрацюючої підстанції на території парку «Преображенський», водопостачання зоопарку;
- будівництва зовнішнього паркану всієї території зоопарку;
- облаштування системи відеоспостереження на всій території зоопарку;
- розроблення проектно-кошторисної документації і будівництва в господарський зоні зоопарку: гаража; господарських майстерень (столярний, слюсарний і зварювальний цехи); складських приміщень; кормової кухні, сіносховища, віварію, а також реконструкція центру реабілітації диких тварин. У даний час дані господарські служби розташовані в експозиційній зоні, що естетично і функціонально неприпустимо;
- придбання нового обладнання для господарських та ветеринарної служб, розширення автопарку;
- капітального ремонту сектору копитних тварин;
- благоустрою зони відпочинку відвідувачів;
- знесення старих приміщень господарських служб і розчищення території для створення нових експозицій;
- розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва на території колишніх складів трамвайного депо нових експозицій: хижих тварин, мавп, карликових бегемотів (або носорогів), теплолюбних птахів, собачих, куницевих, рукокрилих, пінгвінів і інших тварин;
- будівництва на території колишніх складів трамвайного депо нових експозицій: хижих тварин, мавп, карликових бегемотів (або носорогів), теплолюбних птахів, собачих, куницевих, рукокрилих, пінгвінів і інших тварин;
- розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію слоновника;
- капітального ремонту слоновника;
- розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції та розширення експозиції птахів та інших тварин, а також зони відпочинку на існуючій території зоопарку;
- проведення будівельно-монтажних робіт з розширення експозицій та благоустрою зони відпочинку на існуючій території зоопарку;
- благоустрою зеленої зони зоопарку;
- благоустрою пішохідних покриттів по всій території зоопарку.
Фінансування може бути здійснене за рахунок державного, місцевого бюджетів, а також за рахунок власних доходів. Після розробки проектно-кошторисної документації будуть залучатися інвестори та спонсори для здійснення будівництва окремих експозицій.
Загальна вартість проектної пропозиції – 99 995,8 тис.грн., у тому числі за рахунок коштів бюджету м.Одеси - 99 995,8 тис.грн. (додаток 2). Програма діє в період 2013-2022 роки.

3. Внести зміни до розділу 6 Програми та викласти його у наступній редакції:

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Головним замовником та розпорядником коштів з виконання Програми є управління капітального будівництва Одеської міської ради. Поточний контроль за виконанням Програми здійснює департамент культури та туризму Одеської міської ради.
Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів та досягнення очікуваних результатів Програми в цілому здійснюється головним виконавцем Програми, головним розпорядником та постійною комісією Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.
КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» готує щоквартальні звіти про хід виконання Програми, які мають бути розглянуті постійною комісією Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій, та надає до 10 числа наступного за звітним періодом місяця, їх департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради щокварталу до 15 числа наступного за звітнім періодом місяця подає Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку щодо її виконання.
Підсумковий звіт про виконання Програми оголошується комунальною установою «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради та на сесії Одеської міської ради, відповідно регламенту.
Щорічний звіт виконання відповідного етапу виконання Програми, а також підсумковий звіт головний виконавець публікує у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті Одеської міської ради у місячний термін після закінчення етапу або Програми.

4. Внести зміни до додатків 1, 2 Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки та викласти їх у наступній редакції:

Додаток 1 (1 частина)

Додаток 1( 2 частина)

Додаток 2


Страница создана: 2015.01.12 17:44