Рішення
Одеської міської ради
№6022-VI від 24.12.2014р.
 
Про надання згоди на списання з балансу
комунальної установи «Пологовий будинок № 1»
основних засобів
 
Відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада   2007 року № 1314, Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013р. № 3333-VI, у зв’язку з неможливістю подальшої безпечної експлуатації та 100% зносом основних засобів, які знаходяться на балансі комунальної установи «Пологовий будинок № 1», Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.   Надати згоду на списання з балансу комунальної установи «Пологовий будинок № 1» основних засобів згідно з переліком (додається).
 
2.   Комунальній установі «Пологовий будинок № 1»:
2.1. Вжити заходів з розбирання (демонтажу) майна, зазначеного у п. 1 цього рішення, після чого забезпечити оприбуткування усіх вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, придатних для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання.
2.2. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбуткувати як вторинну сировину (металобрухт тощо).
2.3. У місячний термін після закінчення процедури розбирання (демонтажу) та оприбуткування майна надати до департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради звіт про списання майна згідно із законодавством.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності.
 
Міський голова                                                        Г. Труханов
 
Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 24.12.2014р. №6022-VI
 
ПЕРЕЛІК
майна комунальної установи «Пологовий будинок № 1»,
що підлягає списанню
 
з/п
Найменування основних засобів
Інвентарний номер
Рік
випуску
Вартість
(грн)
Знос
(%)
Первісна
Залишкова
1.
Кондиціонер для барокамери
10478302
1994
34452,00
-
100 %
2.
Комплекс
з 2-х барокамер ОКА-МТ та БЛ-3
10478318
1994
19140,00
-
100 %
 
 
Секретар ради                                               О. Бриндак

Страница создана: 2015.01.13 18:07