Внесено змінирішенням Одеської міськради № 2766-VII від 14.12.2017 р. 
Внесено змінирішенням Одеської міськради № 301-VII від 03.02.2016 р.
 
Решение
Одесского городского совета
№6762-VI от 10.06.2015г. 
 
Про встановлення ставок
земельного податку в м. Одесі
 
 
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 8, 10, 12, 14, 269-289 Податкового кодексу України, з метою поповнення доходної частини бюджету міста Одеси, Одеська міська рада 
 
                 
В И Р І Ш И Л А:    
 
1.   Встановити з 01.01.2016 року на території міста Одеси податок на майно в частині плати за землю, згідно з Положенням (додаток 1).
2. Встановити ставки земельного податку на території міста Одеси (додаток 2).
3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
4. Рекомендувати органам державної фіскальної служби інформувати Одеську міську раду про сплату земельного податку за землю в м. Одесі в розрізі земельних ділянок та власників земельних ділянок (землекористувачів).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів та органи державної фіскальної служби України в м. Одесі.
 
 
Міський голова                                                                          Г. Труханов
 
 
Додаток 1 до рішення 
Одеської міської ради 
№ 6762-VI от 10.06.2015г. Положення
про податок на майно, в частині плати за землю
 
 
1.  Загальне положення
Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.
 
2. Платники земельного податку
2.1. Платниками податку є:
2.1.1. власники земельних ділянок;
2.1.2. землекористувачі;
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Податковим кодексом України.
 
 3. Об’єкт оподаткування
 3.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.
 
4. База оподаткування земельним податком
4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.
 
5. Ставка земельного податку
5.1. Ставки податку за земельні ділянки, встановлюються у розмірах, згідно Додатку 2 до цього рішення.
 
6. Податковий період для плати за землю
6.1. Базовий податковий (звітний) період для плати за землю встановляється Податковим кодексом України.
 
7. Порядок обчислення плати за землю
7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
7.2. Порядок обчислення плати за землю встановлюється Податковим  кодексом України.
 
8. Строк сплати плати за землю
 8.1. Строк сплати плати за землю встановлюється Податковим  кодексом України.
 
9. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб
9.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб встановлюються Податковим кодексом України.
 
10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
10.1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком встановлюються Податковим кодексом України.
 
11. Особливості оподаткування платою за землю
11.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються Податковим кодексом України.
 
12. Орендна плата
12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки укладений відповідно до законодавства.
Виконавчий орган Одеської міської ради, згідно з покладеними на нього повноваженнями, до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
12.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди землі.
12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі, згідно з рішенням Одеської міської ради від 20.09.2011 року №1267-VI «Про затвердження фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати за земельні ділянки в м. Одесі» зі змінами та доповненнями.
12.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
12.7. Пільги по сплаті орендної плати не передбачені.
 
13. Індексація нормативної грошової оцінки земель
13.1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
13.2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає індексації відповідно до діючого законодавства України.
   
Секретар ради                                                                              О. Бриндак
                                                                                                             
Додаток 2 до рішення 
Одеської міської ради 
№6762-VI от 10.06.2015г. 
 
ПЕРЕЛІК
категорій платників та розмір ставок земельного податку  
 
Категорії платників земельного податку
Розмір ставки земельного податку,
% від нормативної грошової оцінки землі (НГО)
1
2
3
 
 
 
    1
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів
 
 
 
1,0
2
власники земельних ділянок (юридичні та фізичні особи), які мають належним чином оформлене право власності на земельну ділянку, за винятком платників, зазначених у пп. 4-8
 
1,0
 
 
    3
землекористувачі (юридичні та фізичні особи), які використовують земельні ділянки без належним чином оформлених документів на право користування земельною ділянкою, за винятком платників, зазначених у п. 4-8
 
 
3,0
   
    4
власники та користувачі земель сільськогосподарського призначення (фізичні особи) за один гектар:
- для ріллі, сіножаття та пасовищ
- для багаторічних насаджень
 
 
0,1
0,05
   
  5
власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, у т.ч. громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів.
 
 
 
0,03
 
    6
власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку; гаражно-будівельними; дачно-будівельними та садівницькими товариствами.
 
 
0,03
 
    7
власники та користувачі земельних ділянок залізничного та авіаційного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, які оподатковуються на загальних підставах).
 
 
 
0,25
8
власники та користувачі земельних ділянок, які надані для розміщення об’єктів енергетики, що виробляють електричну енергію з відновлених джерел енергії
 
0,25
   9
власники вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, розташованих в житлових будинках, які використовують дані приміщення для ведення підприємницької діяльності
 
3,0
10
землекористувачі, які набули земельні ділянки на праві постійного користування, за винятком платників, зазначених у пп. 4-8, 11
 
1,0
11
землекористувачі, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але не можуть мати їх на такому праві відповідно до статті 92 Земельного кодексу України
 
5,0
 
 
 
 
Секретар ради                                                                             О. Бриндак 
 
Рішення Одеської міської ради №6762-VI від 10.06.2015 оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №27 від 26.06.2015 та в газеті «Одесский вестник» № 25 від 04.07.2015р.
 

Страница создана: 2015.06.18 18:50