Рішення
Одеської міської ради
№ 7034-VI від 10.09.2015р.

Про внесення змін до Статуту комунальної установи

«Одеський міський центр обліку бездомних громадян»,

затвердженого рішенням Одеської міської ради

від 09 квітня 2009 року № 4160-V


Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства соціальної політики України від 01.04.2015 року № 360 до Типового положення про центр обліку бездомних громадян, з метою удосконалення діяльності комунальної установи «Одеський міський центр обліку бездомних громадян», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Одеський міський центр обліку бездомних громадян», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 09.04.2009 року № 4160-V (додаються).

2. Доручити комунальній установі «Одеський міський центр обліку бездомних громадян» здійснити заходи з реєстрації змін до Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із соціальної політики та праці.


Міський голова                                                                                           Г. Труханов

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від 10.09.2015р.
№ 7034-VI


ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ОБЛІКУ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН»,
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ЗА № 15561050002028086 ВІД 28.05.2009 РОКУ
Розділ 2 Статуту комунальної установи «Одеський міський центр обліку бездомних громадян» викласти в наступній редакції:

«2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа є закладом соціального захисту, що створена з метою виявлення та ведення обліку бездомних осіб та забезпечення реалізації їх прав та свобод, визначених законодавством України.
2.2. Основні напрямки діяльності Установи:
2.2.1. Виявлення та ведення обліку бездомних осіб, створення відповідного інформаційного банку на електронних і паперових носіях.
2.2.2. Видача посвідчення та довідки про взяття на облік встановленого зразка.
2.2.3. Інформування населення про свої завдання, принципи діяльності і результати роботи.
2.2.4. Взаємодія з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними і недержавними установами та закладами, громадськими організаціями з питань, що належать до її компетенції.
2.2.5. Сприяння забезпеченню реалізації конституційного права бездомних осіб брати участь у виборах та подання органам ведення державного реєстру виборців відповідних відомостей згідно із законодавством.
2.2.6. Вивчення наявності у регіоні закладів соціального захисту для бездомних осіб та вільних ліжко-місць у цих закладах для вирішення питання організації тимчасового притулку бездомних осіб.
2.2.7. Здійснення соціального патрулювання у місті Одесі відповідно до напрямків діяльності Установи.
2.2.8. Надання бездомним особам інформаційних, правових та інших консультаційних послуг.
2.2.9. Участь у реалізації міських цільових програм за напрямками, які безпосередньо відносяться до діяльності Установи, а також у реалізації програм і заходів щодо профілактики злочинності серед бездомних осіб.
2.2.10. Спрямування бездомних осіб до спеціалізованих закладів соціального захисту незахищених верств населення та закладів охорони здоров’я.
2.2.11. Надання соціальної послуги «представництво інтересів»:
- допомога в оформленні або відновленні документів;
- сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
- встановлення зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.
2.2.12. Надання послуг на підставі особистої письмової заяви бездомним особам, які досягли 18-річного віку, у тому числі бездомним особам з дітьми, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України.
2.2.13. Супроводження безпритульних дітей, що звертаються до Установи, до притулків для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради. У разі звернення до Установи бездомних осіб з дітьми, діти направляються до зазначених притулків лише за згодою батьків.
2.3. До роботи в Установі можуть залучатися відповідно до законодавства громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, та волонтери.
2.4. Установа забезпечує конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відома в процесі надання бездомним особам послуг, захисту їх прав та інтересів з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації».
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Установою після отримання відповідної ліцензії.».

Ці зміни є невід’ємною частиною Статуту комунальної установи «Одеський міський центр обліку бездомних громадян».


Секретар ради                                                                                              О. Бриндак


Страница создана: 2015.09.23 13:55