Рішення
Одеської міської ради
№7009-VI від 10.09.2015р.


Про передачу у власність шляхом продажу фізичній

особі-підприємцю Нгуєну Хоангу Лану та фізичній

особі підприємцю Чан Тхі Кім Тхань земельної ділянки

несільськогосподарського призначення, площею 0,1313 га,

за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 33-«В»,

для експлуатації та обслуговування будівлі складу



Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Нгуєна Хоанга Лана (далі – ФОП Нгуєн Хоанг Лан) та фізичної особи – підприємця Чан Тхі Кім Тхань (далі – ФОП Чан Тхі Кім Тхань) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,1313 га, за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 33-«В» (раніше вулиця Промислова, 33-«В»), що знаходиться в оренді ФОП Нгуєна Хоанга Лана, ФОП Чан Тхі Кім Тхань на підставі договору оренди землі, для експлуатації та обслуговування будівлі складу, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений суб’єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу ФОП Нгуєну Хоанг Лану, ФОП Чан Тхі Кім Тхань земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:14:001:0013) несільськогосподарського призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 0,1313 га, за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 33-«В», для експлуатації та обслуговування будівлі складу.

 
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:14:001:0013), площею 0,1313 га, за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 33-«В», у розмірі 434 000 (чотириста тридцять чотири тисячі) гривень, без урахування ПДВ, на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 18.11.2014 року).


3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ФОП Нгуєном Хоангом Ланом, ФОП Чан Тхі Кім Тхань (додається).

 

4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.


5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ФОП Нгуєном Хоангом Ланом, ФОП Чан Тхі Кім Тхань підлягає укладанню протягом 3 місяців з дня прийняття цього рішення.

 
6. Встановити, що у разі не укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення, з вини ФОП Нгуєна Хоанга Лана, ФОП Чан Тхі Кім Тхань, дане рішення може бути скасоване.

 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова                          Г. Труханов


Страница создана: 2015.09.29 14:13