Рішення
Одеської міської ради
№ 1392-VII від 07.12.2016р.
   

Про передачу у власність  шляхом продажу МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ФІРМІ «ЛЮДМИЛА» земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,2743 га, за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 22-24, для експлуатації та обслуговування міні-ринку
 


Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ФІРМИ «ЛЮДМИЛА» (далі – МПП «ЛЮДМИЛА», ідентифікаційний код 23864186) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,2743 га, за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 22-24, що знаходиться в оренді
у МПП ФІРМИ «ЛЮДМИЛА» на підставі договору оренди землі від 24 травня 2012 року, для експлуатації та обслуговування міні-ринку, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений
ПП «БЮРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу МПП ФІРМІ «ЛЮДМИЛА» земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:20:019:0039) несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, площею 0,2743 га, за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 22-24, для експлуатації та обслуговування міні-ринку.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:20:019:0039), площею 0,2743 га, за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 22-24, у розмірі 1 740 000 (один мільйон сімсот сорок тисяч) гривень 00 копійок, без ПДВ, на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 25.11.2016 року).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та МПП ФІРМОЮ «ЛЮДМИЛА» (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та МПП ФІРМОЮ «ЛЮДМИЛА» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення, з вини
МПП ФІРМИ «ЛЮДМИЛА», дане рішення може бути визнано таким,
що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

 


Міський голова     Г. Труханов

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

 

 


Страница создана: 2016.12.19 13:28