Розпорядження
Одеського міського голови
№ 284 від 03.04.2020 р.


Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27 лютого 2017 року № 134 «Про заснування муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою стимулювання та підтримки перспективних спортсменів міста Одеси, закріплення статусу міста Одеси як значного спортивного центру України, в якому значна увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови від 27 лютого 2017 року № 134 «Про заснування муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси»:
1.1. Викласти пункти 3-7 додатка 1 до розпорядження у наступній редакції:
«3. Муніципальна премія призначається в межах коштів, передбачених у бюджеті міста на відповідні цілі:
- кращим спортсменам міста Одеси за підсумками року з олімпійських та неолімпійських видів спорту у розмірі 6 000 грн (до 30 осіб);
- кращій спортивній команді міста Одеси (основний склад) за підсумками року з олімпійського або неолімпійського виду спорту у розмірі 40 000 грн (одна команда).
Виплати муніципальної премії здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
4. Кандидатури осіб та команд для призначення муніципальної премії подаються до управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради (далі – Управління) федераціями з видів спорту або іншими спортивними організаціями (далі – Федерація), які уповноважені Всеукраїнськими федераціями на розвиток видів спорту у місті Одесі, а також зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території міста Одеси та Одеської області.
5. Муніципальна премія призначається лише одному спортсмену з кожного виду спорту. Федерація, яка розвиває декілька видів спорту, офіційно визнаних в Україні, може надавати по одній кандидатурі з кожного виду спорту.
Управління здійснює координацію відбору кандидатур осіб та команд, які надаються федераціями з видів спорту на призначення муніципальної премії, відповідно до вимог цього Положення.
6. Для призначення муніципальної премії кращим спортсменам міста Одеси за підсумками року з олімпійських та неолімпійських видів спорту Федераціями до Управління подаються наступні документи:
- подання від Федерації;
- характеристика кандидата;
- завірені належним чином копії протоколів змагань або інші документи, які підтверджують спортивні досягнення кандидата;
- копія паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження (для неповнолітніх);
- копія паспорта громадянина України батьків кандидата (для неповнолітніх);
- копія довідки про присвоєння кандидату реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- згода на обробку персональних даних для реалізації цього Положення.
7. Для призначення муніципальної премії кращій спортивній команді міста Одеси (основний склад) за підсумками року Федераціями до Управління подаються наступні документи:
- подання від Федерації;
- спортивна характеристика команди;
- завірені належним чином копії протоколів змагань або інші документи, які підтверджують спортивні досягнення команди;
- копії паспортів громадянина України та/або свідоцтв про народження (для неповнолітніх) всіх членів команди (основного складу);
- копія паспорта громадянина України батьків кандидата (для неповнолітніх);
- копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків всіх членів команди (основного складу);
- згода на обробку персональних даних всіх членів команди (основного складу) для реалізації цього Положення».
1.2. Доповнити додаток 1 до розпорядження пунктом 13 наступного змісту:
«13. Сплата муніципальної премії здійснюється через Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».
1.3. Викласти додаток 2 до розпорядження у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов


Страница создана: 2020.04.09 12:33