Розпорядження
Одеського міського голови
№ 993 від 12.11.2020 р.

Про надання адресної матеріальної
допомоги гр. Шамрілу М.І.


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище гр. Шамріла М.І., на підставі його заяви на особистому прийомі міського голови:

1. Надати адресну матеріальну допомогу гр. Шамрілу Михайлу Івановичу в розмірі 81 000 (вісімдесят одна тисяча) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 81 000 (вісімдесят одна тисяча) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну матеріальну допомогу шляхом перерахування коштів на рахунок заявника, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.


Г. Труханов


Страница создана: 2020.11.12 16:11