Розпорядження
Одеського міського голови
№ 991 від 12.11.2020 р.

Про призначення стипендії Одеського міського голови студентам закладів вищої освіти м. Одеси

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 4.8 розділу 4 додатка 2 до Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5642-VII, розпорядження міського голови від 19 листопада 2014 року № 1150 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови студентам закладів вищої освіти м. Одеси», на підставі протоколу засідання комісії з призначення стипендії Одеського міського голови студентам закладів вищої освіти м. Одеси від 08 жовтня 2020 року, з метою стимулювання розвитку наукової та творчої діяльності, посилення соціальної активності студентської молоді:

1. Призначити з 01 вересня по 31 грудня 2020 року стипендію Одеського міського голови у розмірі 2 000 (дві тисячі) грн щомісячно таким студентам закладів вищої освіти м. Одеси:
- Борщ Аліні Анатоліївні, студентці факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»;
- Муляр Анастасії Павлівні, студентці факультету заочної та магістерської підготовки, кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
- Яцулі Ганні Володимирівні, студентці факультету заочної та магістерської підготовки, кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
- Чуприні Дмитру Олеговичу, студенту факультету публічного управління та адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
- Куляс Катерині Андріївні, студентці гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету;
- Автутовій Тетяні Іллівні, студентці факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити виплату стипендії Одеського міського голови студентам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження.

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування видатків із загального фонду в межах призначень, затверджених за КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» у бюджеті м. Одеси на 2020 рік. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов


Страница создана: 2020.11.12 16:58