Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1152 від 24.12.2020 р.

Про затвердження Положення про комісію по проведенню випробування на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України, в новій редакції

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 червня 2006 року № 588/2006, відповідно до Положення про департамент освіти та науки Одеської міської ради у новій редакції, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3598-VII:

1. Затвердити Положення про комісію по проведенню випробування на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України, в новій редакції (додається).

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради організувати роботу комісії по проведенню випробування на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України, відповідно до Положення, затвердженого пунктом 1 цього розпорядження.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 15 травня 2014 року № 398 «Про затвердження Положення про комісію по проведенню випробування на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

 Г. Труханов

 Додаток
до розпорядження
міського голови
№ 1152 від 24.12.2020 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію по проведенню випробування на володіння державною мовою
або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування
для прийняття до громадянства України

І. Загальні положення

1.1. Комісія по проведенню випробування на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України (далі – Комісія), створена з метою виконання Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 червня 2006 року № 588/2006, в частині організації видачі особам, які порушили клопотання щодо прийняття до громадянства України, довідок про володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування.
1.2. Склад Комісії та порядок видачі довідок про володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України, затверджуються наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
1.3. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови, секретаря та чотирьох членів Комісії.
До складу Комісії можуть входити педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси відповідної спеціальності, працівники комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників», представники органів управління освітою.
1.4. Комісія несе відповідальність за об’єктивність та відповідність визначеного за результатами випробувань рівня володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України.

ІІ. Основні завдання, права та обов’язки Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є:
2.1.1. Визначення за результатами випробувань рівня володіння особами державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України.
2.1.2. Розробка та вдосконалення методики перевірки рівня володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України.
2.1.3. Оформлення відповідних документів (протоколів, довідок тощо).
2.1.4. Надання рекомендацій щодо оволодіння державною мовою обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України.
2.2. Комісія зобов’язана:
2.2.1. Керуватися у своїй діяльності цим Положенням та іншими актами, що регулюють питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».
2.2.2. Суворо дотримуватися процедури проведення випробувань на володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України (далі – випробування). 2.2.3. За результатами випробування надавати висновок про рівень володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України.
2.3. Комісія має право:
2.3.1. Призначити додаткові випробування у разі суперечливого результату проведеного випробування.
2.3.2. Не проводити випробування у разі відсутності або при неналежному оформленні відповідних документів.
2.3.3. У виняткових випадках приймати рішення про проведення позачергових виїзних засідань.

ІІІ. Організація роботи Комісії

3.1. Робота Комісії здійснюється у формі засідання. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більш як половина від її складу.
3.2. Засідання Комісії скликається її головою за необхідності залежно від надходження заяв від осіб, які бажають пройти випробування на володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України, але не частіше 2 разів на місяць (другий та четвертий четвер місяця).
3.3. Рішення Комісії з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою більшістю голосів від загального складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні) є вирішальним.
3.4. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, присутніми на відповідному засіданні.
3.5. Під час роботи Комісії голова або його заступник можуть проводити аудіо- та відеозаписи ходу випробування.
3.6. За результатами випробування Комісія оформляє висновок про рівень володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України, який є підставою для видачі департаментом освіти та науки Одеської міської ради відповідної довідки.

ІV. Прикінцеві положення

Зміни до цього Положення вносяться відповідним розпорядженням міського голови.

В.о. заступника міського голови – керуючого справами О. Бриндак


Страница создана: 2020.12.29 16:15