Проект

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 липня 2017 року № 273 «Про створення місцевого матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

 

Відповідно до підпункту 6 пункту «б» статті 33, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 15 частини 2 статті 19 та статті 98 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2014 року № 578 «Про Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту», з метою створення, утримання, поповнення та визначення місць розміщення і зберігання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 липня 2017 року № 273 «Про створення місцевого матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»:
1.1. Викласти пункти 3-9 у наступній редакції:
«3. Затвердити номенклатуру, обсяги та перелік місць розміщення матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (додаток 2).

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів щорічно включати видатки на створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву м. Одеси до бюджетного запиту на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до номенклатури та обсягів місцевого матеріального резерву м. Одеси, визначеними цим рішенням.
Департаменту фінансів Одеської міської ради під час формування проекту бюджету міста Одеси на відповідний рік на підставі бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, передбачати видатки у межах фінансового ресурсу.

5. Доручити департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради:
5.1. Надавати керівникам комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, зазначених у додатку 2 до цього рішення, методичну та практичну допомогу у здійсненні заходів щодо створення, утримання, поповнення місцевого матеріального резерву.
5.2. Щорічно до 30 листопада надавати інформацію міському голові про створення та накопичення місцевого матеріального резерву.

6. Встановити, що відпуск матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву здійснюється з дозволу міського голови та/або заступника міського голови – керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, з наступним затвердженням переліку відпуску матеріальних цінностей виконавчим комітетом Одеської міської ради.

7. Доручити департаменту міського господарства Одеської міської ради:
7.1. Провести необхідні процедури закупівлі, своєчасне освіження, поповнення, утримання та використання місцевого матеріального резерву.
7.2. Забезпечити охорону, складське обслуговування і зберігання цінностей, призначених для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

8. Доручити департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради з урахуванням профілю ліжкового фонду:
8.1. Провести необхідні процедури закупівлі, своєчасне освіження, поповнення, утримання та використання місцевого матеріального резерву відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я України.
8.2. Забезпечити охорону, складське обслуговування і зберігання цінностей, призначених для надання первинної медичної допомоги та лікування постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій.

9. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради з урахуванням спеціалізації служби торгівлі і харчування:
9.1. Забезпечити укладання договорів про наміри з торговельними мережами міста, підприємствами ресторанного господарства (громадського харчування) та виконання завдань (замовлень) із забезпечення заходів цивільного захисту з обслуговування населення та формувань цивільного захисту при проведенні заходів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального та воєнного характеру в мирний час та в особливий період, забезпечення продовольчими товарами, гарячим харчуванням та предметами першої необхідності.

9.2. У разі виникнення надзвичайної ситуації за відповідним рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради забезпечити постраждалих осіб та особовий склад підрозділів, що задіяні в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, харчуванням, товарами першої необхідності та послугами.
9.3. Організувати та забезпечити харчування особового складу підрозділів, що задіяні в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, та постраждалого населення в місцях (районах) збору евакуйованих.
9.4. Забезпечити надання інформації щодо місць утримання продовольчої та непродовольчої груп товарів, місць надання послуг харчування департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради».
1.2. Доповнити пунктами 10 та 11 наступного змісту:
«10. Доручити департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради:
10.1. Забезпечити доставку необхідних запасів матеріальних цінностей з місць зберігання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву, що визначені у додатку 2 до цього рішення, та продуктів харчування до місця виникнення надзвичайної ситуації та пунктів харчування.
10.2. Забезпечити доставку необхідних матеріальних цінностей та продуктів харчування з місць зберігання місцевого матеріального резерву до місця виникнення надзвичайної ситуації.
10.3. Забезпечити переміщення постраждалого населення до місць (районів) збору евакуйованих та пунктів харчування.

11. Виконавчим органам Одеської міської ради, зазначеним у цьому рішенні, рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання всіх форм власності, що розташовані на території міста Одеси, у власності або користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки або потенційно небезпечний об’єкт (об’єкти):
11.1. Щорічно до 01 березня затверджувати річні графіки створення і накопичення об’єктових матеріальних резервів та проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання об’єктових матеріальних резервів.
11.2. Вжити заходів щодо створення об’єктових матеріальних резервів, визначення та затвердження їх номенклатури, обсягів з урахуванням прогнозованих для конкретних об’єктів, видів та рівнів надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, прогнозованих розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення та місць їх розміщення.
11.3. Щорічно до 10 грудня надавати департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради інформацію про створення об’єктових матеріальних резервів, їх обсягів, номенклатури та стану накопичення за поточний рік».
1.3. Викласти додатки 1 та 2 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 березня 2018 року № 130 «Про затвердження переліку місць розміщення матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву м. Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Вик.: Кузнєцов 705-51-71
(Ягупенко 733-44-52)


Страница создана: 2019.12.09 17:18