Проєкт доопрацьовано 30.03.2021 р.

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про затвердження граничної штатної чисельності та переліку і чисельності додаткових посад (професій) працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради»

Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб», наказу Міністерства соціальної політики України від 26 січня 2021 року № 29 «Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб» Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення «Про затвердження граничної штатної чисельності та переліку і чисельності додаткових посад (професій) працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Міський голова Г. Труханов

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами О. Бриндак

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Про затвердження граничної штатної чисельності та переліку і чисельності додаткових посад (професій) працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб», наказу Міністерства соціальної політики України від 26 січня 2021 року № 29 «Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб», з метою упорядкування штатного розпису працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити граничну штатну чисельність працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради у кількості 265 штатних одиниць.

2. Ввести додаткові посади (професії) працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради, не передбачені Примірним штатним нормативом чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 26 січня 2021 року № 29, та визначити їх штатну чисельність згідно з переліком (додається).

3. Доручити директору Центру соціальних служб Одеської міської ради:
3.1. Привести структуру та штатний розпис працівників у відповідність до пунктів 1 та 2 цього рішення.
3.2. Утримувати чисельність працівників і здійснювати фактичні видатки на заробітну плату в межах фонду заробітної плати.
3.3. Вжити необхідних заходів, пов’язаних із затвердженням штатного розпису Центру соціальних служб Одеської міської ради, у встановленому чинним законодавством України порядку.

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5692-VII «Про затвердження структури та граничної штатної чисельності працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

Міський голова Г. Труханов

Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами О. Бриндак

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради 
Вик. Китайська О.П. 
(Гайдаржи 784-92-67)

***

Проєкт 000268

Проо внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про затвердження структури, переліку посад та граничної штатної чисельності працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради»

Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб», наказу Міністерства соціальної політики України від 26 січня 2021 року № 29 «Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб» Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення «Про затвердження структури, переліку посад та граничної штатної чисельності працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Міський голова Г. Труханов

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами О. Бриндак

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Про затвердження структури, переліку посад та граничної штатної чисельності працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб», наказу Міністерства соціальної політики України від 26 січня 2021 року № 29 «Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб», з метою упорядкування штатного розпису працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру, перелік посад та граничну штатну чисельність працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради згідно з додатком.

2. Центру соціальних служб Одеської міської ради:
2.1. Привести штатний розпис працівників у відповідність до затвердженої пунктом 1 цього рішення структури, переліку посад та граничної штатної чисельності, а також чинних нормативно-правових актів України.
2.2. Утримувати чисельність працівників і здійснювати фактичні видатки на заробітну плату в межах фонду заробітної плати.
2.3. Вжити необхідних заходів, пов’язаних із затвердженням штатного розпису, у встановленому чинним законодавством України порядку.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5692-VII «Про затвердження структури та граничної штатної чисельності працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

Міський голова Г. Труханов

Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами О. Бриндак

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради
Вик. Китайська О.П.
(Гайдаржи 784-92-67)


Страница создана: 2021.03.15 11:36