Проєкт

Про поповнення дитячого будинку сімейного типу родини С.

Відповідно до підпункту 8 пункту «б» статті 32, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», враховуючи письмові висновки Служби у справах дітей Одеської міської ради та Центру соціальних служб Одеської міської ради, розглянувши заяву матері-виховательки про бажання влаштувати до її родини дитини з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою забезпечення належних умов для зростання в сімейному оточенні дітей із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Поповнити дитячий будинок сімейного типу родини С.

2. Укласти додаткову угоду до договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу на базі родини С., затвердженого рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 листопада 2018 року № 469 «Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім’ї С.», щодо влаштування на виховання та спільне проживання у дитячому будинку сімейного типу на базі родини С. малолітнього Є., … року народження, який має статус дитини, позбавленої батьківського піклування (додається).

3. Покласти на матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу С. персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток малолітнього Є., … року народження.

4. Доручити Службі у справах дітей Одеської міської ради забезпечити контроль за виконанням матір’ю-вихователькою умов додаткової угоди, укладеної відповідно до пункту 2 цього рішення, а також за умовами проживання, виховання дітей-вихованців дитячого будинку сімейного типу родини С. та підготовку щорічного звіту про стан утримання та розвитку дитини.

5. Доручити Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
5.1. Здійснювати призначення і виплати державної соціальної допомоги на дитину-вихованця та відповідне грошове забезпечення матері-виховательки дитячого будинку сімейного типу родини С.
5.2. Закріпити за дитячим будинком сімейного типу родини С. для забезпечення систематичного соціального супроводу фахівців Центру соціальних служб Одеської міської ради.
5.3. Забезпечити підготовку щорічного звіту про ефективність функціонування дитячого будинку сімейного типу у забезпеченні розвитку та виховання дитини-вихованця.

6. Доручити Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
6.1. Закріпити за дитячим будинком сімейного типу родини С. дільничного лікаря.
6.2. Щороку забезпечувати проходження дитиною-вихованцем дитячого будинку сімейного типу медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за нею.
6.3. Надавати Службі у справах дітей Одеської міської ради щорічний звіт про стан здоров’я дитини, дотримання матір’ю-вихователькою рекомендацій лікаря.

7. Доручити Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
7.1. Забезпечити реалізацію права на здобуття освіти дитиною-вихованцем дитячого будинку сімейного типу родини С. в порядку, визначеному чинним законодавством України.
7.2. Надавати дитячому будинку сімейного типу родини С. необхідну допомогу у вихованні дитини, консультації із психолого-педагогічних та інших питань відповідно до компетенції.
7.3. Надавати Службі у справах дітей Одеської міської ради щорічний звіт про рівень розвитку та знань дитини, наявність шкільного одягу та приладдя, систематичне відвідування уроків, своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дитиною гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь матері-виховательки у вихованні дитини тощо.

8. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській області:
8.1. Закріпити за дитячим будинком сімейного типу родини С. дільничного інспектора.
8.2. Надавати Службі у справах дітей Одеської міської ради щорічний звіт про відсутність або наявність проявів асоціальної поведінки дитини, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу родини С.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Міський голова Г. Труханов

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами О. Бриндак

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до Служби у справах дітей Одеської міської ради
Вик. Нікандрова 797-29-79
(Здір 753-14-43)


Страница создана: 2021.06.09 15:22