Департамент аналитики и контроля Одесского городского совета 

Адрес: 65026, г. Одесса, Польский спуск, 6 
e-mail: dac@omr.gov.ua, тел.: 772-27-34


 

Ф.И.О Должность Контакты Кабинет

Сапожникова Анастасия Юрьевна

ответственный за организацию доступа к публичной информации - главный специалист отдела правового и документально-кадрового обеспечения

 772-27-34

 

 

Специальный счет для получения платы за копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на публичную информацию:

Банк: ДКСУ, м. Київ
Отримувач: Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ:41820248
р/р ІВАN: UA248201720314211001201030540

Стисла інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Письмові запити в електронному вигляді приймаються на електронну пошту на адресу: dac@omr.gov.ua

Усні запити у телефонному режимі приймаються кожний робочий вівторок та п’ятницю з 14:00 по 16:00 за телефоном: (048) 772-27-34

Порядок і форма запиту на інформацію

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради

1.Відомості, що містяться в документах Департаменту, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Департаменту або здійснення ним контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2.Відомості та документи, що стосуються інших питань:

2.1 Інформація, одержана під час здійснення владних повноважень, яка є виробничою чи комерційною таємницею підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також інформація, що є конфіденційною.
2.2. Інша інформація та документи, надання яких обмежено відповідно до норм чинного законодавства.