Департамент архивного дела и деловодства Одесского городского совета

65098, г. Одесса, ул. Столбовая, 17
Телефон / факс: (048) 721-14-09
E-mail: deparhiv@omr.gov.ua


 

Ф.И.О Должность Контакты Кабинет
Хитрова Лидия Николаевна И.о. директора департамента 721-27-03 № 101
Искрова Татьяна Эдуардовна Заместитель директора департамента-начальник отдела формирования, учета и использования документов НАФ 721-29-32  № 501 
Лозовская Людмила Ивановна Заместитель директора департамента-начальник отдела документов трудового архива 721-27-63 № 601 
       
Название Документ
Галузевий Список юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які в зв`язку з ліквідацією (банкрутством) передали документи з кадрових питань  (особового складу) до трудового архіву на 01.10.2020 р.
 
ГРАФІК перевірок на 2020 рік спеціалістами департаменту (у межах своїх повноважень) 4 (чотирьох) комунальних підприємств, що перебувають у зоні комплектування департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради, з метою контролю дотримання вимог законодавства щодо забезпечення роботи з формування, збереженості, використання документів тривалого строку зберігання, у тому числі з кадрових питань (особового складу), термін зберігання яких 75 років   
ГРАФІК перевірок на 2020 рік спеціалістами департаменту (у межах своїх повноважень) 27 (двадцяти семи) комунальних підприємств, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, що перебувають у зоні комплектування департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради, з метою контролю дотримання вимог законодавства щодо забезпечення роботи з формування, збереженості, використання документів тривалого строку зберігання, у тому числі з кадрових питань (особового складу), термін зберігання яких 75 років
 
ПЕРЕЛІК питань перевірки щодо забезпечення роботи з формування, зберігання та використання документів тривалого строку зберігання, у тому числі з кадрових питань (особового складу), термін зберігання яких 75 років  
Рекомендації з питання передачі документів до департаменту у випадку ліквідації юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців
Список органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, в діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду
Галузевий список фондів НАФ департаменту станом на 02.01.2020 р.
Інформаційні картки з послуг населенню
Список фондів НАФ станом на 01.01.2019 р.