649

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за грудень 2019 року

Фактичні надходження до бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за 14 банківських днів грудня 2019 року склали 361,6 млн грн., з них: податок на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 231,2 млн грн; єдиний податок – 34,5 млн грн; плати за землю – 22,3 млн грн; акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України палива – 9,9 млн грн; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 6,6 млн грн; акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 3,6 млн грн; плата за надання інших адміністративних послуг – 3,3 млн грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) станом на 20.12.2019р. надійшло доходів 275,3 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 281,7 млн грн, коштів пайової участі - 128,2 млн грн. Уточнені річні планові показники на 2019 р. (без урахування трансфертів) в обсязі 263,0 млн грн виконано на 107,1%. Додаткові надходження - 18,7 млн грн.

Станом на 20.12.2019 р. до бюджету міста Одеси за грудень  2019 р. надійшли освітня і медична субвенції в повному обсязі відповідно до помісячного розпису в сумах 85,3 млн грн і 62,1 млн грн відповідно.
Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 20 грудня 2019 року профінансовано в сумі 7 160,3 млн грн, що складає 95,6% від річного плану.

У грудні поточного року (станом на 20 грудня 2019 року) фінансування видатків загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) склало 549,3 млн грн.

Із загальної суми видатків за грудень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 199,2 млн грн, або 36,3 % від обсягу фінансування видатків загального фонду у грудні поточного року; інші окремі захищені видатки – 60,0 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 28,8 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 19,3 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 11,9 млн грн), або 10,9 % від обсягу фінансування видатків загального фонду у грудні поточного року; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 11,6 млн грн; дотацію на функціонування міського електротранспорту – 42,1 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 97,3 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована в сумі 16,9 млн грн (план на грудень – 25,4 млн грн).

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси в грудні поточного року профінансовано в сумі 17,5 млн грн, з них на:
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси и ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 7,5 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги рішенням Піклувальної ради– 1,7 млн грн;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України – 2,3 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 1,4 млн грн.

Крім того, у грудні поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачена допомога сім'ям з дітьми в сумі 81,3 млн грн, яку отримали 54,8 тис. сімей.

Станом на 20 грудня 2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 2 015,2 млн грн, що складає 95,2 % від річного плану, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 640,1 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 389,6 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 142,2 млн грн, заміну, модернізацію ліфтів – 74,7 млн грн, погашення основної суми боргу – 324,4 млн грн.


Департамент фінансів Одеської міської ради